Adam Mrozinski.jpg

Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - www.ICOZE.utp.edu.pl

Kierownik Laboratorium Badań Rozdrabniania - www.ROZDRABNIANIE.utp.edu.pl

Kierownik Laboratorium Inżynierii OZE - www.LabIOZE.utp.edu.pl

 

Instytut Technik Wytwarzania

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

E-mail: adammroz@utp.edu.pl

www.amrozinski.utp.edu.pl

www.oze.utp.edu.pl

Al. Prof. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.:       52 3408453

Tel./fax: 52 3408255

 

Curriculum Vitae

 

Ogólna charakterystyka:

Dr inż. Adam Mroziński w 1997 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy - obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: technologia maszyn, profil dyplomowania: projektowanie procesów technologicznych). W 2005 roku obronił pracę doktorską w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska oraz Dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy.

Problematyka badań Dr inż. Adama Mrozińskiego dotyczy zagadnień energochłonności wybranych procesów przemysłowych. Aspekty energochłonności są szerzej ujmowane w aspekcie zagadnień wdrażania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów. Zainteresowania naukowe dotyczą także zagadnień recyrkulacji (w tym recyklingu energetycznego) materiałów wtórnych (papierniczych, tworzywowych i biomasy) w tym: systemów ich zbierania, przetwarzania oraz powtórnego wykorzystywania. Wszystkie te aspekty mają przełożenie na realizowanych projektach badawczych i działalności organizacyjnej oraz dydaktycznej.

 

Nazwisko

Mroziński

Imię

Adam

Data i miejsce urodzenia

13 marzec 1972r. - Lniano

Adres zamieszkania - stały

Ul. Siedlecka 54, 85-412 Bydgoszcz

Telefon, fax, e-mail, www

tel.: 52 3408453, tel./fax: 52 3408255, kom.: 609 120704,

e-mail: adammroz@utp.edu.pl

www.amrozinski.utp.edu.pl

www.oze.utp.edu.pl

Wykształcenie

Wyższe

Obecne podstawowe miejsce zatrudnienia

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Stan cywilny

Żonaty, dwoje dzieci

Stosunek do służby wojskowej

Przeniesiony do rezerwy - St. kpr. podchorąży

Przebieg edukacji

-        1987-1992: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy – technik mechanik (kierunek: budowa maszyn)

-        1992-1997: Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny - mgr inż. (kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: technologia maszyn, profil dyplomowania: projektowanie procesów technologicznych)

-        2003-2004: Studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego dla młodych nauczycieli akademickich ATR

Przebieg pracy zawodowej

-        1996 - roczny staż w KMSiOŚ, Wydział Mechaniczny, ATR Bydgoszcz

-        od 11.1997 - asystent w KMSiOŚ, Wydział Mechaniczny, ATR Bydgoszcz

-        10.1998 - 12.1998 - służba wojskowa

-        od 01.1999 - asystent w KMSiOŚ, Wydział Mechaniczny, ATR Bydgoszcz

-        01.2002 - 01.2005 - doktorant na Wydziale Mechanicznym ATR Bydgoszcz

-        25.01.2005r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, Wydział Mechaniczny, ATR Bydgoszcz, Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Specjalność: Maszyny i Urządzenia Ochrony Środowiska

-        od 26.09.2005r. - Adiunkt - Wydział Mechaniczny, ATR Bydgoszcz (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP  w Bydgoszczy) 

-        od 01.01.2006 - 31.12.2008r. - Kierownik Pracowni Środowiskowych Procesorów Energii, Wydział Mechaniczny, ATR Bydgoszcz

-        01.01.2007r. - 31.12.2010r. - Redaktor portali internetowych Grupy Marketeo.com

-        od 01.01.2009r. - 31.09.2010r. - Kierownik Pracowni Środowiskowych Procesorów Energii i Innowacji, Wydział Inżynierii Mechanicznej, UTP w Bydgoszczy

-        od 01.2009r. - Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Budowy i Eksploatacji Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Mechanicznej, UTP w Bydgoszczy

-        od 09.2010r. - Kierownik Laboratorium Badań Rozdrabniania w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności

-        od 01.10.2010r. - 31.12.2016r. - Kierownik Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska, Instytut Technik Wytwarzania, Wydział Inżynierii Mechanicznej, UTP w Bydgoszczy

-        od 01.07.2011r. - 31.12.2016r. - Zatrudnienie na 3/4 etatu jako Kierownik Projektu w firmie AIRON Investment Anna Niemczewska. Projekt Europejski pt. „Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. PKWiU 24.33”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 - 4.1.

-        od 01.03.2014 - 31.08.2014r. - Zatrudnienie na 0.26 etatu jako st. specjalista ds. energii odnawialnej. Projekt europejski nr 2012-3728/001-001 pt. Kompetencje dla energii przyszłości: program edukacyjny na doradcę ds. biomasy. Projekt współfinansowany ze środków LLP - Life Learning Programme - Leonardo da Vinci

-        20.03.2014r. - .... - Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

-        od 01.06.2014 - 30.11.2014r. - tymczasowe zatrudnienie w Rzemieślniczej Wytwórni Chemiczna "Alchemik" Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c. (pracownik działu badawczo-rozwojowego) w ramach projektu projektu „Region Otwarty na Innowacje”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty Badawcze

Własne:

1.     Projekt badawczy dla młodych pracowników nauki 7 08E 041 20 „Analiza poboru mocy przez młyn tarczowy przy obróbce mas włóknistych”. Czas trwania: 15 miesięcy - 2001¸2002r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik grantu

2.     Projekt badawczy promotorski nr: 4 T08E 043 23 „Badanie poboru mocy przez zespół rozdrabniający makulaturową masę włóknistą w warunkach zmiany szczeliny roboczej młyna tarczowego”. Czas trwania: 15 miesięcy - 2002¸2004r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz, Charakter udziału: wykonawca - doktorant

3.     Projekt badawczy nr: N N508 398437 „Badania procesu mielenia mas papierniczo-makulaturowych w młynach w kierunku zmniejszenia ich energochłonności”. Czas trwania 26 miesięcy - 2009¸2011r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik grantu

Jako wykonawca:

1.     Projekt badawczy nr: 7 T08E 041 13 „Badania nad doskonaleniem technologii wytwarzania masy papierniczo-makulaturowej z energooszczędną recyrkulacją i proekologicznym cyklem życia odnawialnej masy drzewnej”. Czas trwania: 32 miesiące - 1997¸2000r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz. Charakter udziału: wykonawca

2.     Projekt badawczy nr: 4 T08E 060 23 „Badania nad energooszczędną obróbką mas włóknistych w młynach tarczowych przemysłu papierniczego”. Czas trwania: 27 miesięcy - 2002¸2005r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz, Charakter udziału: wykonawca

3.     Projekt badawczy nr: 4 T08E 002 23 „Rozwój i badania procesów w młynach specjalnych do materiałów kruchych oraz biologicznych”. Czas trwania: 26 miesięcy - 2002¸2004r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski. Charakter udziału: wykonawca

4.     Projekt badawczy nr: 4 T08E 061 24 „Tworzywowo zintegrowane podstawy inteligentnego rozdrabniania i granulowania w recyklingu", Czas trwania 26 miesięcy: 2002¸2004r. Miejsce realizacji: UKW Bydgoszcz. Kierownik projektu: Dr inż. Marek Macko, Charakter udziału: wykonawca

5.     Projekt badawczy nr: 7 T08E 005 21 „Rozwój i podstawy materiałooszczędnego przetwórstwa tworzyw termoplastycznych z jednoczesnym porowaniem”. Czas trwania: 32 miesiące - 2001¸2004r. Kierownik projektu: Dr hab. inż. Marek Bieliński, Charakter udziału: wykonawca

6.     Projekt badawczy nr: 3 T08E 072 30 „Optymalizacja rozdrabniania w młynach specjalnych do materiałów ziarnistych, polimerowych i włóknistych”. Czas trwania 30 miesięcy: 2006¸2008r. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Charakter udziału: wykonawca

7.     Projekt badawczy nr: N N508 440536 „Badania procesu rozdrabniania tworzyw polimerowych i materiałów biologicznych w kierunku podwyższenia efektywności energetycznej”. Czas trwania 29 miesięcy - 2009¸2011r. Miejsce realizacji: UKW Bydgoszcz. Kierownik projektu: Dr inż. Marek Macko, Charakter udziału: wykonawca

8.     Projekt badawczy rozwojowy nr: N R08 0029 10 „Badania i rozwój rozdrabniania materiałów biologicznych, polimerowych i włóknistych w kierunku zmniejszenia energochłonności procesów recyklingu”. Czas trwania 32 miesiące: 2010¸2013r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Charakter udziału: wykonawca

9.     Projekt GEKON 1/05/213093/15/2014 - Opracowanie i wdrożenie technologii rozdrabniania i dewulkanizacji zużytych opon samochodowych dla ich recyklingu materiałowego i surowcowego. Charakter udziału: wykonawca

 

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Własne:

1.     Projekt Europejski pt. „Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. PKWiU 24.33”. (umowa nr UDA-POIG.01.04.00-04-001/09-00; UDA-POIG.04.01.00-04-001/09-00). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 - 4.1. Czas trwania - 2011¸2015r. Charakter udziału: Kierownik Projektu

2.     Projekt Europejski pt. Efektywność energetyczna dla proekologicznego
rozwoju MŚP - studia podyplomowe i doradztwo dla firm. Projekt realizowany w ramach priorytetu II. Działanie 2.1. Poddziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr wniosku UDA-POKL.02.01.01-00-390/13. Czas trwania - 01.11.2013
¸30.06.2015r. Charakter udziału: Kierownik Projektu (do końca maja 2014r)

3.     Projekt Europejski pt. Zintegrowanie Kształcenie z Zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Nr wniosku FSS/2014/HEI/W/0078. Czas trwania - 05.01.2015r. - 30.06.2016r. Charakter udziału: Kierownik Projektu

4.     Projekt Europejski pt. PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nr wniosku POWR.03.01.00-00-K230/16. Czas trwania - 09.2017r. - 06.2020r. Charakter udziału: Kierownik Projektu

 

Jako wykonawca:

5.     Projekt Europejski - Projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadr technicznych w Polsce - studia podyplomowe”. UDA-POKL.02.01.01-00-822/2008. Czas trwania - 2009¸2010r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik zadania - Studia Podyplomowe o specjalności Budowa i Eksploatacja Odnawialnych Źródeł Energii

6.     Projekt Europejski - Projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Studia podyplomowe dla kadr technicznych”. UDA-POKL.02.01.01-00-129/10. Czas trwania - 2010¸2012r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik zadania - Studia Podyplomowe o specjalności Budowa i Eksploatacja Odnawialnych Źródeł Energii

7.     Projekt Europejski - Projekt w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” pt. „Studia Podyplomowe - TWÓJ czas na ROZWÓJ kompetencji technicznych” - kierunek studiów: Odnawialne Źródła Energii. 3POKL/4.1.1/2010/2. Czas trwania: 2010¸2012r. Miejsce realizacji: BSW Bydgoszcz. Charakter udziału: Wykładowca

8.     Projekt Europejski pt. „Zielona strona gospodarki”. Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII. Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. UDA-POKL.08.01.01-10-299/12. Czas trwania - 2013¸2014r. Charakter udziału: Wykładowca

9.     Projekt europejski nr 2012-3728/001-001 pt. Kompetencje dla energii przyszłości: program edukacyjny na doradcę ds. biomasy. Projekt współfinansowany ze środków LLP - Life Learning Programme - Leonardo da Vinci. Charakter udziału: Wykładowca

10.  Projekt europejski pt. „Region Otwarty na Innowacje” realizowany przez PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W RAMACH POKL, OŚ PRIORYTETOWA VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, DZIAŁANIE 8.2.: Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1.: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Charakter udziału: Wysoko Wykwalifikowanego Personelu zatrudniony w Rzemieślniczej Wytwórni Chemiczna "Alchemik" Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c. (01.06.2014 - 30.11.2014r.)

 

BADANIA DLA PRZEMYSŁU - w ramach WIM UTP w Bydgoszczy

1.    BZ-10/2010/WIM - „Opinia o innowacyjności technologicznej planowanej inwestycji w firmie VauPe sp. z o.o. ”

2.     BZ - 15/2012/WIM „Analiza efektywności wybranych rodzajów kolektorów solarnych w zależności  od warunków środowiskowych na potrzeby Spółdzielni Pracy „Inventus” w Bydgoszczy" (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego  w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” - VB/01/2011/07)

3.     BZ - 96/2012/WIM „Prace rozwojowe w zakresie opracowania i optymalizacji konstrukcji peleciarki do wytwarzania peletu (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” - VB/02/2012/25)

4.     BZ - 95/2012/WIM „Prace rozwojowe w zakresie optymalizacji procesu projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych" (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” - VB/02/2012/28)

5.     BZ-118/2013/WIM „Opinia o innowacyjności konstrukcji brykieciarki do aglomeracji wiórów metalowych”

6.     BZ-155/2013/WIM - „Prace rozwojowe w zakresie wstępnej analizy technicznej możliwości inwestycji w Polsce w przepływowe instalacje Małych Elektrowni Wodnych”

7.     BZ-12/2014/WIM - „Opinia w przedmiocie zasadności zarzutów zawartych w opinii biegłego sądowego z dnia 30 grudnia 2013 odnoszącej się do instalacji solarnej w budynku mieszkalnym Państwa Kuna”

8.     BZ-79/2014/WIM - „Badania rozwojowe efektywności energetycznej hybrydowego (PV + PC) układu do podgrzewania wody użytkowej” (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy - VB/01/2014/173)

9.     BZ-121/2014/WIM - „Badania rozwojowe na rzecz zwiększenia efektywności cieplnej kolektora próżniowego marki PROJPRZEM EKO” (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy - VB/03/2014/220)

10.  BZ-82/2015/WIM - Wykonanie badań zgodnie z umową:

a)     Badania efektywności energetycznej i ekonomicznej w warunkach środowiskowych wybranych typów instalacji hybrydowych różnych źródeł OZE (PV + PC) wliczając w to opracowanie zasad projektowania i ich doboru

b)     Badania efektywności energetycznej i ekonomicznej w warunkach środowiskowych wybranych typów instalacji hybrydowych różnych źródeł OZE (PV + MEW) wliczając w to opracowanie zasad projektowania i ich doboru

c)     Badania efektywności energetycznej i ekonomicznej w warunkach środowiskowych wybranych typów instalacji hybrydowych różnych źródeł OZE (PV+PC+MEW) wliczając w to opracowanie zasad projektowania i ich doboru

d)     Badanie efektywności energetycznej i ekonomicznej różnych systemów podgrzewania wody użytkowej (FV, Fototermia i PC)

e)      Opracowanie dokumentacji technicznej i zbudowanie modelowego prototypu do badań mobilnej instalacji PV dla szkół zawodowych”;

f)       Opracowanie wytycznych projektowych w zakresie efektywnych systemów zrzutu ciepłą z instalacji solarnych

11.  BZ-153/2015/WIM - Opinia o innowacyjności technologii wytwarzania zasadniczej komory Akceleratora Procesów Biotechnologicznych, obejmującej spawanie wielkogabarytowych elementów wykonanych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301

12.  BZ-154/2015/WIM - Opinia o innowacyjności produktu - Akcelerator Procesów Biotechnologicznych

13.  SZ-03/2015/WIM - Realizacja szkolenia pn. aspekty ekonomiczne w wybranych rodzajach instalacji OZE

14.  BZ-155/2015/WIM - Opinia o innowacyjności technologii proszkowego malowania części i wyrobów wielkogabarytowych firmy DOZAMECH

15.  BZ-156/2015/WIM - Opinia o innowacyjności przewoźnych suszarni do ziarna zbóż i kukurydzy do celów konsumpcyjnych zasilanych piecem na pellet o pojemności 16m3 i 31m3

16.  BZ-90/2016/WIM - Opinia o innowacyjności wdrożenia sposobu produkcji innowacyjnych rurek ciepła przez firmę PROJPRZEM EKO Sp. z o.o.

17.  BZ-114/2016/WIM - Innowacyjna technologia procesu produkcji paszowych preparatów mlekozastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania

18.  BZ-115/2016/WIM - Opinia o innowacyjności technologii mycia samochodów z systemem odzysku wody opartym na oczyszczalni mechanicznej wykorzystującej zeolity i zasilanej instalacją PV

19.  BZ-144/2016/WIM - Opinia o innowacyjności technologii wykonywania odwiertów geologicznych za pomocą urządzenia wiertniczego o specjalnych parametrach pracy przez firmę PUH Hydrowoj Janusz Wojdyła

20.  SZ-12/2016/WIM - Przeprowadzenie szkolenia pn. Panele fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych w województwie zachodniopomorskim

 

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA PRZEMYSŁU

1.     Ekspertyza techniczna w zakresie zmiany sposobu użytkowania - sterowania procesem technologicznym w biogazowni Liszkowo - dla Elektrowni Wodnych sp. z o.o. (Współpraca z Bydgoskim Domem Technika) - 2011r.

2.     Opinie eksperckie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" - Współpraca z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców - 2011r.:

-        Usługa ekspercka w zakresie oceny potencjału i potrzeb technologicznych oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju produktów i procesów technologicznych firmy BIOENERGIA BYDGOSZCZ Mariusz Szczepański

-        Usługa ekspercka w zakresie oceny potencjału i potrzeb technologicznych oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju produktów i procesów technologicznych firmy Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna „Alchemik" Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c.

-        Usługa ekspercka w zakresie oceny potencjału i potrzeb technologicznych oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju produktów i procesów technologicznych firmy MDS Sebastian Lewandowski

-        Usługa ekspercka w zakresie oceny potencjału i potrzeb technologicznych oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju produktów i procesów technologicznych firmy ETHERM sp. z o.o.

3.     Projekt europejski ramach konkursu nr: 11/POKL/8.2.1/2012 - nr umowy UM_SP.433.1.356.2013 - pt. „Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu” (zad 1):

-        Specjalistyczne doradztwo branżowe z zakresu systemów hybrydowych (PV - Fotowoltaika + MEW - Małe Elektrownie Wiatrowe) do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej w obiektach mieszkalnych - Mariusz Uba MARTECH - 12 godzin (02-06-2014r. - 06-06-2014r.)

-        Specjalistyczne doradztwo indywidualne z zakresu systemów hybrydowych
(PV - Fotowoltaika + PC - Pompy Ciepła) do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej w obiektach mieszkalnych - Mariusz Uba MARTECH - 30 godzin (13-06-2014r. - 23-06-2014r.)

-        Specjalistyczne doradztwo indywidualne z zakresu systemów hybrydowych (PV - Fotowoltaika + MEW - Małe Elektrownie Wiatrowe) do zasilania mobilnych układów aglomerowania biomasy odpadowej - Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna "Alchemik" Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c. - 60 godzin (27-06-2014r.  -  11-07-2014r.)

-        Świadczenie usługi doradczej (doradztwo branżowe, 12 h) dla F.U.H UNI-POLBUD ARTUR NIEWIEDZIAŁA (01-12-2014r. - 04-12-2014r.)

-        Świadczenie usługi doradczej (doradztwo indywidualne, 60 h) dla firmy F.U.H UNI-POLBUD ARTUR NIEWIEDZIAŁA (08-12-2014r. - 15-12-2014r.)

-        Świadczenie usługi doradczej (doradztwo indywidualne, 30 h) dla firmy P.W. Eko-RolBud Bania Jerzy  (05.03.2015r. - 12.03.2015r.)

4.     Świadczenie Usług Brokerskich - Opracowanie założeń Techniczno-Ekonomicznych dotyczących innowacji technologicznych możliwych do wdrożenia w firmie VENTECO sp. z o.o. oraz F.U.H UNI-POLBUD ARTUR NIEWIEDZIAŁA - Projekt „Region Otwarty na Innowacje” - nr UM_SP.433.1.343.2013 - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

PATENTY

[1]  Patent UPRP nr P.221397: Zespół napędowy i sterujący wielotarczowego wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych. Józef Flizikowski (50%), Andrzej Tomporowski (30%), Adam Mroziński (20%). Udzielono 29-04-2016r. WUP 04/1. Zgłoszono w 09-12-2011r. - nr  zgłoszenia P.397298

[2]  Patent UPRP nr P.220055: Pływająca elektrownia z turbina wodną z łopatami w postaci linii śrubowej na obwiedni walca. Józef Flizikowski1 (30%), Adam Mroziński1 (25%),  Andrzej Tomporowski1 (25%),  Robert Niemczewski2 (20%), 1Wydział Mechaniczny UTP w Bydgoszczy, 2AIRON Investment Koronowo/Bydgoszcz. Udzielono: 31.08.2015r. WUP 08/15. Zgłoszono: 09-12-2011r. - nr  zgłoszenia P.397299

[3]  Józef Flizikowski (40%), Adam Mroziński (20%),  Andrzej Tomporowski (20%),  Marek Macko (20%): Sposób system i urządzenie do rozdrabniania materiałów ziarnistych i kawałkowych. Zgłoszenie patentowe UPRP, 12-08-2013r., nr  P.405049

[4]  Józef Flizikowski (30%), Adam Mroziński (25%),  Andrzej Tomporowski (20%),  Marek Macko (25%): Urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie. Zgłoszenie patentowe UPRP, 23-04-2015r., nr  P.412108

Szkolenia

-        7-9.10.2012r. - Szkolenie nt.: ROZWÓJ NAUKI VS. ROZWÓJ GOSPODARKI w ramach projektu pt.: „Komercjalizacja drogą do sukcesu” nr POKL.04.02.00-00-010/11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 4.2 "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym"

-        9-10.09.2013r. szkolenie nt.: Statystyka w jakości - kurs podstawowy - StatSoft Polska

-        2.10.2012r.-30.04.2013r. (32 godziny) szkolenie nt.: Rzeczywista działalność przedsiębiorstwa i sposoby zabezpieczania własności intelektualnej z uwzględnieniem studium przypadków oraz transferu rożnych form wiedzy - w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01.-04-007/11 pt.: „Staż sukcesem naukowca - II edycja”

-        8-9.10.2013r. - Zaawansowane szkolenie z zakresu pomp ciepła Dimplex - Kulmbach Niemcy

Wyjazdy studyjne

-        15-16.11.2012r. - wyjazd studyjny do Instytutu Pracy Fabrycznej i Automatyzacji im. Fraunhofera w Magdeburgu w ramach projektu Komercjalizacja drogą do sukcesu nr POKL.04.02.00-00-010/11

-        14-17.03.2016r. - wyjazd studyjny do Instytutu naukowo-badawczego TEK-TEK (www.tel-tek.no) oraz University College of Southeast Norway (www.usn.no) w ramach projektu norweskiego nr FSS/2014/HEI/W/0078 - pt.: Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy

Staże

-        01.10.2012r.-30.04.2013r. (700 godzin) - Staż w Regionalnym Biurze Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN realizowany w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01.-04-007/11 pt.: „Staż sukcesem naukowca - II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Temat stażu: „"emat stażu: Analiza potencjału recyklingu materiałowego i energetycznego odpadów tworzywowych ze zużytego sprzętu i wyposażenia sportowego i rekreacyjnego oraz analiza efektywności linii do recyklingu surowców wtórnych tego typu”

Działalność organizacyjna i dydaktyczna

-        Członek Komitetu Recenzenckiego Czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna

-        Członek Komitetu Recenzenckiego Czasopisma Przegląd Papierniczy

-        Członek Komitetu Recenzenckiego Czasopisma Ekologia i Technika

-        Członek Komitetu Recenzenckiego Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA  - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

-        Członek  komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji Eko-Euro-Energia – w latach lata 2004, 2005, 2006, 2007 i 2012, 2013 i 2014.

-        Członek  komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji Recyrkulacja w Budowie Maszyn - w latach lata 2005, 2006, 2008 i 2010 i 2014.

-        Współtwórcą utworzonego w 2012 roku na Wydziale inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy nowego kierunku studiów inżynierskich pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

-        Współtwórcą i kierownik utworzonych na Wydziale inżynierii Mechanicznej UTP kierunków studiów podyplomowych: Budowa i Eksploatacja Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (4 edycje: 2009, 2010, 2011 i 2012), Budowa i Eksploatacja Siłowni turbowiatrowych (jedna edycja w 2010 roku) oraz Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie

-        Opiekun koła naukowego studentów TOPgran oraz koła naukowego studentów Inżynierii OŹE

Członkostwo w towarzystwach naukowo-technicznych

 

Nazwa stowarzyszenia, organizacji naukowej lub akademickiej

Charakter udziału

Rok wstąpienia/Pełnione funkcje

BTN - Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

członek

2007

PTA - Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

członek

2008

Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

Członek Rady Naukowo-Programowej

2014

ASME - American Society of Mechanical Engineers

członek

2011

SATR - Stowarzyszenie Absolwentów ATR-UTP

członek

1997

Nagrody i wyróżnienia

 

Rodzaj wyróżnienia

Miejsce/nadający

Data nadania

Nagroda zespołowa I stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2002 roku

ATR w Bydgoszczy

19.11.2003r.

Nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności dysertacyjno-naukowej
w 2005 roku

ATR w Bydgoszczy

20.11.2006r.

Nagroda indywidualna II stopnia z wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2008 roku

UTP  w Bydgoszczy

27.11.2009r.

Statuetka 50-lecia BTN

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

8.06.2009r.

Medal 60-lecia WIM-UTP

UTP  w Bydgoszczy

15.10.2011r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

(Nr legitymacji 132503)

MEN

11.07.2012r.

Nagroda zespołowa II stopnia
za wyróżniające osiągnięcia w działalności dydaktyczno-organizacyjnej w roku 2011

UTP  w Bydgoszczy

27.11.2012r.

LAUR WIM

za szczególne osiągnięcia naukowe oraz duże zaangażowanie  i sumienne wypełnianie obowiązków akademickich 2011/2012

WIM UTP  w Bydgoszczy

21.12.2012r.

Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UTP w Bydgoszczy za wyróżniające osiągnięcia w działalności dydaktycznej w roku 2012

WIM UTP  w Bydgoszczy

22.11.2013r.

Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UTP w Bydgoszczy za wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej w roku 2012

WIM UTP  w Bydgoszczy

22.11.2013r.

LAUR WIM

za zaangażowanie i sumienna pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych w roku akademickim 2012/2013na rzecz Wydziału Inżynierii Mechanicznej

WIM UTP  w Bydgoszczy

20.12.2013r.

Nagroda Zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności dydaktycznej w roku 2013

WIM UTP  w Bydgoszczy

12.12.2014r.

LAUR WIM

za zaangażowanie i sumienna pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych w roku akademickim 2014/2015 na rzecz Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Dziekan WIM UTP 
w Bydgoszczy

22.12.2015r.

Nagroda Zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w roku 2014

J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

20.11.2015r.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok w kategorii CHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO - za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz rozwoju branży odnawialnych źródeł energii i promocji ochrony środowiska naturalnego

Toruń / Kapituła Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

9.06.2015r.

Złoty medal za innowację za  Patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Kraków - Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015/ Międzynarodowe Jury Targów

26.06.2015r.

Złoty medal w dziedzinie ENERGETYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA za Patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Bruksela / konkurs EUREKA podczas 64-tych Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2015

21.11.2015r.

Dyplom Wyróżnienia - The Politehnica Innowation Award za EKOLOGIA za Patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Bruksela / Delegacja zagraniczna uczestnicząca w „BRUSSELS INNOVA 2015" - University Politehnica of Bucharest

21.11.2015r.

Złoty medal za innowację za zgłoszenie patentowe UPRP (23.04.2015r.) nr  P.412108 - Urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / Międzynarodowe Jury Targów

4-6.12.2015r.

Złoty medal za innowację za patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / Międzynarodowe Jury Targów

4-6.12.2015r.

Nagroda specjalna: The Best International Invention za patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / NRCT - National Research Council of Thailand, Tajlandia

4-6.12.2015r.

Dyplom uznania: Special Award za patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills - TISIAS, Kanada

4-6.12.2015r.

Gold Prize i-ENVEX - International Engineering Invention & Innovation Exhibition - Gold Medal Award za zgłoszenie patentowe UPRP (23.04.2015r.) nr  P.412108 - Urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / Universiti Malaysia Perlis  - Malezja

4-6.12.2015r.

Wyróżnienie w 8. edycji konkursu "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" w kategorii jednostka badawcza/grupa naukowa za urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie

Toruń - Gala Finałowa Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

30.11.2016r.

Języki obce

-        j. angielski (dobry)

-        j. rosyjski, niemiecki (podstawowy)

Zainteresowania

sport, film, teatr, Internet, motoryzacja, ochrona środowiska, recykling

Zalety osobiste

dokładność, sumienność, kreatywność, konsekwencja w dążeniu do celu