MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

 

„Ochrona Środowiska”

Laboratorium - TRiL

 

1. Komputerowa symulacja oczyszczalni mechaniczno-chemicznej - instrukcja

2. Komputerowa symulacja oddziaływań na środowisko - Program RETScreen

3. Oczyszczanie odśrodkowe zanieczyszczeń - obliczanie cyklonu

4. Pomiar drgań w maszynach roboczych - instrukcja

5. Pomiar hałasu w maszynach roboczych - instrukcja

6. Badania aparatu do destylacji prostej - instrukcja

 

„Maszyny Ochrona Środowiska”

Laboratorium - TRiL

 

1. Komputerowa symulacja hydroforu - instrukcja

2. Komputerowa symulacja współpracy pomp wirowych - instrukcja

3. Komputerowa symulacja działania instalacji solarnej - Program Kolektorek

4. Komputerowa symulacja działania instalacji solarnej - Program GetSolar

5. Komputerowa symulacja działania instalacji solarnej - Program PolySun

6. Analiza zasady działania i budowy instalacji solarnej - mobilna stacja solarna

7. Komputerowa symulacja działania instalacji fotowoltaicznej - Program PVsyst

8. Komputerowa symulacja działania instalacji biogazowni - Biogazinwest

9. Komputerowa symulacja działania małej siłowni wiatrowej - Program symulacyjny

10. Badanie wymiennika typu rura w rurze - instrukcja

11. Badanie charakterystyki dozowania przez pompę membranową - instrukcja

 

„Ochrona Środowiska”

Laboratorium - studia zaoczne

Ćwiczenia laboratoryjne - prowadzący: Dr inż. Adam Mroziński

Spis proponowanych tematów zajęć laboratoryjnych:

 

1.          Zajęcia wprowadzające - szkolenie szczegółowe BHP

2.          Komputerowa symulacja oczyszczalni mechaniczno-chemicznej - instrukcja

3.          Komputerowa symulacja hydroforu - instrukcja

4.          Komputerowa symulacja współpracy pomp wirowych - instrukcja

5.          Oczyszczanie odśrodkowe zanieczyszczeń - Projekt cyklonu do oczyszczania powietrza - instrukcja

6.          Badanie wymiennika ciepła typu „rura w rurze” - instrukcja

7.          Badanie radioaktywności materiałów spożywczych i opakowaniowych - instrukcja

8.          Badania aparatu do destylacji prostej - instrukcja

9.          Badanie jakości wody użytkowej - instrukcja

10.       Model stanowiska oczyszczania chemicznego zanieczyszczeń - instrukcja

11.       Pomiar drgań, hałasu i rozkładu temperatur w maszynach roboczych - instrukcja

12.       Badanie skuteczności usuwania zanieczyszczeń koloidalnych  i  zawiesin  z  wody - instrukcja

13.       Analiza działania stanowiska laboratoryjnego instalacji solarnej - instrukcja

14.       Analiza działania stanowiska laboratoryjnego instalacji fotowoltaicznej - instrukcja

15.       Efektywność energetyczna maszyn i urządzeń - badanie rozdrabniacza - instrukcja

16.       Kolokwium końcowe (ew. dodatkowy referat) - zakres wiedzy teoretycznej z odbytych ćwiczeń laboratoryjnych

 

„Ochrona Środowiska w Transporcie”

Wykład - studia dzienne i zaoczne

Zagadnienia na zaliczenie

 

Materiały z wykładów: Mat 1 - Mat 2 - Mat 3 - Mat 4 - Mat 5 - Mat 6 - Mat 7 - Mat 8 - Mat 9

                                             Mat 10 - Mat 11