PROMOTORSTWO PRAC INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH

Rok Akademicki 2005/2006

Lp.

Nazwisko i Imię

Temat Pracy

Praca

Wydział

1

Krzysztof KUJACZYŃSKI

Nr albumu: Z66985

Urządzenia i instalacje do spalania słomy

Praca  inżynierska

na kierunku:  Mechanika i Budowa Maszyn

w zakresie:  Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego

Mechaniczny

2

Jarosław JANIK

Nr albumu: 078134

Projekt stanowiska laboratoryjnego do badań ogniw fotowoltaicznych

Praca  magisterska - studia zaoczne USM

na kierunku:  Mechanika i Budowa Maszyn

w zakresie:  Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego

Mechaniczny

3

Paweł CHEŁMIŃSKI

Nr albumu: 078119

Pomiar i analiza poboru mocy wybranych urządzeń mielących

Praca  magisterska - studia zaoczne USM

na kierunku:  Mechanika i Budowa Maszyn

w zakresie:  Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego

Mechaniczny

4

Marcin LEWANDOWSKI

Nr albumu: 78148

Obrona w 2008r

Wybrane właściwości materiałów sypkich

Praca  magisterska - studia zaoczne USM

na kierunku:  Mechanika i Budowa Maszyn

w zakresie:  Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego

Mechaniczny

5

Robert BEDNARSKI

Nr albumu: 78114

Obrona w 2008r

Badania mechanicznych właściwości próbek papieru

Praca  magisterska - studia zaoczne USM

na kierunku:  Mechanika i Budowa Maszyn

w zakresie:  Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego

Mechaniczny

Rok Akademicki 2007/2008

Lp.

Nazwisko i Imię

Temat Pracy

Praca

Wydział

6

Andrzej KAMIŃSKI

Nr albumu:  75332

Ciśnieniowe aglomerowanie energetycznych surowców roślinnych

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Ochrona Środowiska

w zakresie:  Pozyskiwanie energii z biomasy.

Proces uszlachetnienia słomy jako nośnika energii

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

7

Szymon KALIŃSKI

Nr albumu: 77024

Wytwarzanie ekologicznej energii w małych elektrowniach wodnych w Polsce

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

8

Michał KRAŚNIEWSKI

Nr albumu:

Ogniwa fotowoltaiczne jako alternatywne źródło energii

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

9

Krzysztof PIECZKA

Nr albumu: 77054

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystywania instalacji solarnych

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

10

Sławomir MARGAŃSKI

Nr albumu: 77044

Słoma jako tanie i ekologiczne paliwo

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

11

Piotr BORAKIEWICZ

Nr albumu: Z 67104

Pompa ciepła jako ekologiczne źródło energii

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

12

Piotr LACHOWSKI

Nr albumu: 73001

Współczesne urządzenia do mielenia mas makulaturowych

Praca magisterska - studia dzienne

na kierunku Mechanika i budowa maszyn

w zakresie Maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego i spożywczego

Mechaniczny

Rok Akademicki 2008/2009

Lp.

Nazwisko i Imię

Temat Pracy

Praca

Wydział

13

Adam GACKOWSKI

Nr albumu: 077991

Modernizacja stanowiska dydaktycznego do badań wymiennika ciepła

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Mechanika i Budowa Maszyn

w zakresie:  Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego

Mechaniczny

14

Janusz GÓRSKI

Nr albumu: 077998

Modernizacja stanowiska dydaktycznego do badania dozowania granulatu

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Mechanika i Budowa Maszyn

w zakresie:  Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego

Mechaniczny

15

Mariusz UBA

Nr albumu: 078091

Budowa i działanie kolektorów próżniowych

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Mechanika i Budowa Maszyn

w zakresie:  Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego

Mechaniczny

16

Paweł WENDORFF

Nr albumu: 078093

Modernizacja przemysłowej linii opakowaniowej do produktów spożywczych

Praca  inżynierska - studia zaoczne

na kierunku:  Mechanika i Budowa Maszyn

w zakresie:  Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego

Mechaniczny

17

Andrzej KAMIŃSKI

Nr albumu:  75332

Badania jakości zagęszczania biomasy drzewnej

Praca magisterska - studia dzienne USM

na kierunku:  Ochrona Środowiska

Specjalizacja: Przemysłowe Technologie w Ochronie Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

Rok Akademicki 2009/2010

Lp.

Nazwisko i Imię

Temat Pracy

Praca

Wydział

18

Robert CICHOŃ

Nr albumu: …..

Analiza ekologiczna i ekonomiczna linii do wytwarzania brykietu ze słomy

Praca magisterska

na kierunku: Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

19

Krzysztof PIECZKA

Nr albumu: 77054

Badania efektywności działania laboratoryjnej instalacji solarnej

Praca magisterska

na kierunku: Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

20

Łukasz GEMZA

Nr albumu: 81686

Efektywność ekologiczna i ekonomiczna spalania biomasy w elektrociepłowniach

Praca magisterska

na kierunku: Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

21

Michał KRAŚNIEWSKI

Nr albumu:

Badanie funkcjonalności działania ogniw fotowoltaicznych

Praca magisterska

na kierunku: Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

22

Piotr BORAKIEWICZ

Nr albumu: Z 67104

Efektywność ekonomiczna i ekologiczna pompy ciepła dla domu jednorodzinnego

Praca magisterska

na kierunku: Ochrona Środowiska

Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

Rok Akademicki 2010/2011

Lp.

Nazwisko i Imię

Temat Pracy

Praca

Wydział

23

Magdalena KUJAWA

Nr albumu: 88092

Wpływ właściwości konstrukcyjnych tektury falistej na jakość użytkową gotowego opakowania

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalność: Zarządzane procesami produkcyjnymi

Wydział Zarządzania

24

Łukasz UCHMAN

Nr albumu: 79551

Badanie efektywności działania laboratoryjnej instalacji solarnej z kolektorem płaskim

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność Maszyny i urządzenia rolnicze

Wydział Inżynierii Mechanicznej

25

Piotr BALCERZAK

Nr albumu: 077971

Modernizacja stanowiska dydaktycznego do badania pompy membranowej

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność: Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego i Chemicznego

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Rok Akademicki 2011/2012

Lp.

Nazwisko i Imię

Temat Pracy

Praca

Wydział

26

Marcin FIGLER

Nr albumu: 084523

Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji solarnych

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

27

Karol MALINSKI

Nr albumu: 087715

Przegląd konstrukcji kolektorów solarnych - trendy rozwojowe, badania wybranych układów

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

28

Mikołaj SKIBOWSKI

Nr albumu: 095620

Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji fotowoltaicznej

Praca magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

29

Łukasz TRZECIAK

Nr albumu: 85338

Analiza możliwości wykorzystania w Polsce instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami

Praca magisterska

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Specjalność: Urządzenia Sanitarne

Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

Rok Akademicki 2012/2013

Lp.

Nazwisko i Imię

Temat Pracy

Praca

Wydział

30

Paweł RYCHŁOWSKI

Nr albumu: 91887

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej biogazowni wykorzystującej odpady z przemysłu rolno-spożywczego

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

31

Rafał JAKUBCZAK

Nr albumu: 91842

Stanowisko do badań kolektorów solarnych w warunkach rzeczywistych

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

32

Szymon OSTROWSKI

Nr albumu: 98318

Powietrzna pompa ciepła a instalacja solarna - porównawcza analiza ekonomiczna i ekologiczna

Praca magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

33

Arkadiusz STAŃCZYK

Nr albumu: 98324

Stanowisko do badań kolektorów solarnych w warunkach laboratoryjnych

Praca magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

35

Marta NOŻEWNIK

Nr albumu: 88106

Badania efektywności energetycznej wybranych rodzajów modułów fotowoltaicznych

Praca magisterska

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

36

Marcin FIGLER

Nr albumu: 84523

Analiza wielkości i kształtu cząstek z wykorzystaniem miernika laserowego

Praca magisterska

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

37

Adam TROSZYŃSKI

Nr albumu: 87747

Analiza wytrzymałości konstrukcji wybranych elementów siłowni wiatrowej małej mocy o osi poziomej

Praca magisterska

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Rok Akademicki 2013/2014

Lp.

Nazwisko i Imię

Temat Pracy

Praca

Wydział

38

Mateusz DOMERACKI

Nr albumu: 93828

Projekt linii produkcyjnej małej wydajności do wytwarzania brykietu - projekt konstrukcyjny brykieciarki hydraulicznej

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

39

Krzysztof KMIEĆ

Nr albumu: 92999

Projekt linii produkcyjnej peletu o małej wydajności - projekt konstrukcyjny peleciarki

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

40

Szymon MAJEWSKI

Nr albumu: 93873

Projekt dydaktyczno-badawczej instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej na wybranym obiekcie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

41

Maciej KARPIŃSKI

Nr albumu: 93847

Projekt instalacji małej elektrowni wiatrowej z turbiną o osi pionowej typu Savoniusa na wybranym budynku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

42

Piotr ZIELONY

Nr albumu: 83803

Badanie wpływu wybranych parametrów technologicznych procesu wytwarzania tektury falistej na wytrzymałość gotowych opakowań kartonowych

Praca magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Rok Akademicki 2014/2015

43

Natalia ŚLEDZIŃSKA

Nr albumu: 93901

Projekt laboratoryjnej instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

44

Rafał NOSKOAU

Nr albumu: 94864

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewacza wody użytkowej zasilanego modułami fotowoltaicznymi

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Rok Akademicki 2015/2016

45

Marcin CZERWIŃSKI

Nr albumu: 99736

Badanie efektywności energetycznej modułów cienkowarstwowych w warunkach środowiskowych

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

46

Bartosz KOTŁOWSKI

Nr albumu: 99744

Projekt termomodernizacji domu jednorodzinnego z wykorzystaniem pompy ciepła określonego typu

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

47

Sebastian PRZYBYŁ

Nr albumu: 99761

Badanie efektywności koncentrycznych ogniw fotowoltaicznych w polskich warunkach środowiskowych

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

48

Patrycja URBANOWICZ

Nr albumu: 98858

Badanie efektywności energetycznej pompy ciepła typu powietrze-woda

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

49

Anna GUTOWSKA

Nr albumu: 99417

Badanie efektywności energetycznej pompy ciepła typu solanka-woda z wymiennikiem gruntowym pionowym 

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

50

Marta MALICKA

Nr albumu: 96479

Badanie efektywności energetycznej podgrzewacza wody użytkowej - pompa ciepła typu powietrze-woda

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

51

Łukasz TARKA

Nr albumu: 97103

Badanie wytrzymałości pelletu/brykietu - budowa stanowiska pomiarowego

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

52

Dawid KASPRZAK

Nr albumu: 99741

Badanie jakości energetycznej i ekologicznej pelletu/brykietu z różnego typu biomasy

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

53

Rafal PYCELA

Nr albumu: 87396

Badanie efektywności kolektorów solarnych wybranych typów w warunkach sztucznego naświetlania

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

54

Patryk KĄDZIELA

Nr albumu: 96563

Badanie efektywności pompy ciepła powietrze-woda z układem grzania i chłodzenia

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

55

Marek CIERZNIAKOWSKI

Nr albumu: 97052

Ochrona środowiska w transporcie kolejowym

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Transport

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Rok Akademicki 2016/2017

56

Łukasz KURZEJA

Nr albumu: 102137

Wyznaczenie punktu biwalencji dla instalacji z pompą ciepła w regionie klimatu chłodnego o minimalnej temperaturze obliczeniowej -18C0

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

57

Przemysław KUBIAK

Nr albumu: 100481

Analiza porównawcza układu pomp ciepła typu powietrze-woda,  woda/woda oraz grunt-woda w istniejącym budynku jednorodzinnym

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

58

Jakub ZAGAJEWSKI

Nr albumu: 102173

Wyznaczenie współczynnika efektywności pompy ciepła typu powietrze/woda w warunkach rzeczywistych pracy

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

59

Krzysztof TRZASKA

Nr albumu: 102167

Badanie efektywności pracy pompy ciepła powietrze/woda w zależności od temperatury zasilania systemu grzewczego

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

60

Małgorzata CACKOWSKA

Nr albumu: 102119

Badanie efektywności pracy pompy ciepła powietrze/woda w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

61

Karol KARCZEWSKI

Nr albumu: 102129

Analiza kryterialna małej elektrowni wodnej z turbiną typu Archimedesa na przykładzie MEW Lisi Ogon

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

62

Krzysztof BAŁYS

Nr albumu: 103585

Metody magazynowania energii ciepła - analiza wybranych przykładów

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

63

Agnieszka WŁODARSKA

Nr albumu: 102171

Systemy zrzutu ciepła z instalacji solarnych - analiza możliwości wykorzystania bezpiecznika termicznego

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

64

Karol KLONOWSKI

Nr albumu: 102131

Badanie efektywności instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

65

Przemysław SIEMIANOWSKI

Nr albumu: 102156

Projekt konstrukcji mocowania z systemem tłumienia drgań dla małej elektrowni wiatrowej o osi pionowej

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

66

Adam SOBAŃSKI

Nr albumu:

Projekt instalacji fotowoltaicznej z systemem magazynowania energii elektrycznej działającej w warunkach nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii  w Polsce 

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Energetyka

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

67

Paweł NIEWOLAK

Nr albumu:

Analiza efektywność sytemu wytwarzania wodoru do zasilania pojazdu samochodowego

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Energetyka

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

68

Michał SZYMAŃSKI

Nr albumu:

Projekt instalacji hybrydowej pompy ciepła (pompa ciepła typu powietrze/woda + kocioł gazowy) do ogrzewania wybranego obiektu mieszkalnego

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Energetyka

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

69

Michał FRANKIEWICZ

Nr albumu:

Projekt instalacji pompy ciepła do zasilania obiektu przemysłowego wielkogabarytowego

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Energetyka

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

70

Katarzyna LONTKOWSKA

Nr albumu: 108144

Analiza porównawcza działania pomp ciepła powietrze-woda typu split oraz monoblok

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

71

Patrycja URBANOWICZ

Nr albumu: 98858

Projekt zadaszonego stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych przy wykorzystaniu stacji ładowania o mocy 50kW CHAdeMO na terenie kampusu UTP w Bydgoszczy

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanik i Budowa Maszyn

Specjalność: Inżynieria OZE

Wydział Inżynierii Mechanicznej

72

Klaudia WOLSZA

Nr albumu: 99769

Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na dachu budynku 3.2 na terenie kampusu UTP w Bydgoszczy

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kierunek: Mechanik i Budowa Maszyn

Specjalność: Inżynieria OZE

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Rok Akademicki 2017/2018

73

Justyna Kubik

Nr indeksu: 104239

Analiza efektywności działania układu hybrydowego pompa ciepła i instalacji fotowoltaicznej

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

74

Anna Szupryczyńska

Nr indeksu:104566

Analiza efektywności instalacji solarnej zasilającej wspólnotę mieszkaniową

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

75

Mateusz Trawiński

Nr indeksu:102166

Badanie efektywności działania instalacji solarnej z kolektorem wodnym

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

76

Jagoda Jarzębowska

Nr indeksu:104326

Projekt instalacji małej siłowni wiatrowej o osi pionowej zainstalowanej na maszcie w kampusie UTP w Bydgoszczy

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

77

Maciej Lewandowski

Nr indeksu:104332

Mobilny układ pokazowy do weryfikacji efektywności działania modułów fotowoltaicznych

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

78

Kamil Szatkowski

Nr indeksu:104352

Projektowanie i wykonywanie gruntowych  instalacji dolnych źródeł pomp ciepła

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

79

Anna Prasał

Nr indeksu:101616

Projekt instalacji OZE do podgrzewania wody basenowej

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

80

Sylwia Noszczyk

Nr indeksu:104338

Analiza efektywności hybrydowych systemów zasilania układów oświetleniowych

Praca  inżynierska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Mechanicznej

81

Tomasz KLUCZYŃSKI

Nr albumu: 99827

Projekt dozownika grawimetrycznego opartego na jednym tensometrze

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

82

Natalia ŚLEDZIŃSKA

Nr albumu: 93901

Badanie efektywności laboratoryjnej instalacji fotowoltaicznej z układem klasycznych akumulatorów

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Rok Akademicki 2018/2019

83

Maciej GADOMSKI

Nr albumu:

...

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

84

Jakub ZAGAJEWSKI

Nr albumu:

Recyrkulacja zużytych elementów instalacji fotowoltaicznych

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: ZIP

Wydział Zarządzania

85

Daria NISZTUK

Nr albumu:

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

86

Mateusz BUZA

Nr albumu:

Projekt rozmieszczenia i charakterystyki  infrastruktury technicznej do ładowania pojazdów elektrycznych
dla Miasta Bydgoszczy

Praca  magisterska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej

..

..

..

..