Podobny obraz

 

Rodzaj wyróżnienia

Miejsce/nadający

Data nadania

Nagroda zespołowa I stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2002 roku

WM ATR w Bydgoszczy / J.M. Rektor ATR
w Bydgoszczy

19.11.2003r.

Nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności dysertacyjno-naukowej
w 2005 roku

WM ATR w Bydgoszczy / J.M. Rektor ATR
w Bydgoszczy

20.11.2006r.

Nagroda indywidualna II stopnia z wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2008 roku

WIM UTP  w Bydgoszczy / J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

27.11.2009r.

Statuetka 50-lecia BTN

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

8.06.2009r.

Medal 60-lecia WIM-UTP

UTP  w Bydgoszczy / J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

15.10.2011r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

(Nr legitymacji 132503)

MEN

11.07.2012r.

Nagroda zespołowa II stopnia
za wyróżniające osiągnięcia w działalności dydaktyczno-organizacyjnej w roku 2011

WIM UTP  w Bydgoszczy / J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

27.11.2012r.

LAUR WIM

za szczególne osiągnięcia naukowe oraz duże zaangażowanie  i sumienne wypełnianie obowiązków akademickich 2011/2012

WIM UTP  w Bydgoszczy / Dziekan WIM UTP

21.12.2012r.

Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UTP w Bydgoszczy za wyróżniające osiągnięcia w działalności dydaktycznej w roku 2012

WIM UTP  w Bydgoszczy / J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

22.11.2013r.

Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UTP w Bydgoszczy za wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej w roku 2012

WIM UTP  w Bydgoszczy / J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

22.11.2013r.

LAUR WIM

za zaangażowanie i sumienna pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych w roku akademickim 2012/2013na rzecz Wydziału Inżynierii Mechanicznej

WIM UTP  w Bydgoszczy / Dziekan WIM UTP

20.12.2013r.

Nagroda Zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności dydaktycznej w roku 2013

WIM UTP  w Bydgoszczy / J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

12.12.2014r.

LAUR WIM

za zaangażowanie i sumienna pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych w roku akademickim 2014/2015 na rzecz Wydziału Inżynierii Mechanicznej

WIM UTP  w Bydgoszczy / Dziekan WIM UTP

22.12.2015r.

Nagroda Zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w roku 2014

WIM UTP  w Bydgoszczy / J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

20.11.2015r.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok w kategorii CHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO - za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz rozwoju branży odnawialnych źródeł energii i promocji ochrony środowiska naturalnego

Toruń / Kapituła Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

9.06.2015r.

Złoty medal za innowację za  Patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Kraków - Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015/ Międzynarodowe Jury Targów

26.06.2015r.

Złoty medal w dziedzinie ENERGETYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA za Patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Bruksela / konkurs EUREKA podczas 64-tych Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2015

21.11.2015r.

Dyplom Wyróżnienia - The Politehnica Innovation Award za EKOLOGIA za Patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Bruksela / Delegacja zagraniczna uczestnicząca w „BRUSSELS INNOVA 2015" - University Politehnica of Bucharest

21.11.2015r.

Złoty medal za innowację za zgłoszenie patentowe UPRP (23.04.2015r.) nr  P.412108 - Urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / Międzynarodowe Jury Targów

4-6.12.2015r.

Złoty medal za innowację za patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / Międzynarodowe Jury Targów

4-6.12.2015r.

Nagroda specjalna: The Best International Invention za patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / NRCT - National Research Council of Thailand, Tajlandia

4-6.12.2015r.

Dyplom uznania: Special Award za patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills - TISIAS, Kanada

4-6.12.2015r.

Gold Prize i-ENVEX - International Engineering Invention & Innovation Exhibition - Gold Medal Award za zgłoszenie patentowe UPRP (23.04.2015r.) nr  P.412108 - Urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie

Tajwan - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE - Kaohsiung International Invention & Design EXPO 2015 / Universiti Malaysia Perlis  - Malezja

4-6.12.2015r.

Wyróżnienie w 8. edycji konkursu "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" w kategorii jednostka badawcza/grupa naukowa za urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie

Toruń / Gala Finałowa Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

30.11.2016r.

Nagroda zespołowa w VI edycji konkursu EDUinspiracje Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego za projekt nr FSS/2014/HEI/W/0078 - pt.: Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy - Dyplom - Statuetka

Warszawa/ Kapituła konkursu EDUinspiracje Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

17.11.2016r.

Nagroda zespołowa I stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2016 roku

WIM UTP  w Bydgoszczy / J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

15.11.2017r.

Nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w 2016 roku

WIM UTP  w Bydgoszczy / J.M. Rektor UTP
w Bydgoszczy

15.11.2017r.