Przebieg pracy zawodowej - naukowej:

 

Stopień

naukowy/zawodowy

Nazwa Instytucji – Szkoły Wyższej

Temat pracy – Dyscyplina – Specjalność

Data

uzyskania

Technik Mechanik

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

Specjalność: Budowa Maszyn

22.05.1992r.

Magistra inż.

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Wydział Mechaniczny

 

(obecnie UTP w Bydgoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej)

 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 

Specjalność: Technologia Maszyn

 

Specjalność dyplomowania:

Projektowanie Procesów Technologicznych

 

01.09.1997r.

Doktora

 

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Wydział Mechaniczny

 

Katedra Maszyn Spożywczych
i Ochrony Środowiska

 

(obecnie UTP w Bydgoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej)

 

 

Temat: Badanie poboru mocy przez zespół rozdrabniający makulaturową masę włóknistą w warunkach zmiennej szczeliny roboczej młyna tarczowego

 

Nauki techniczne

 

Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn

 

Specjalność:

Maszyny i Urządzenia Ochrony Środowiska

 

25.01.2005r.

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 

 

Programy międzynarodowe:

 

Kraj

Instytucja

Rodzaj pobytu

Okres pobytu

Jednostka delegująca

Niemcy

University of Paderborn

TS fellows 53891-1C-1-97-1-PL

PROGRAM ERASMUS-SOCRATES

2000

(tydzień)

 

ATR Bydgoszcz

(obecnie UTP Bydgoszcz)

Serbia

University of Kragujevac

Tempus project N°: JEP_IB-41092-2006 (RS)

2009

(tydzień)

UTP Bydgoszcz

Niemcy

University of Paderborn

LLP-ERASMUS PROGRAMME - ERA 4

2009

(tydzień)

UTP Bydgoszcz

Norwegia

TEK-TEK (www.tel-tek.no)

University College of Southeast Norway (www.usn.no)

FSS/2014/HEI/W/0078

2016

(tydzień)

UTP Bydgoszcz

 

Kongresy, konferencje i seminaria międzynarodowe:

 

Kraj

Instytucja

Rodzaj pobytu

Okres pobytu

Jednostka delegująca

Węgry

Hungarian Chemical Society

HUN-Pra-PARTEC

Seminarium międzynarodowe

2001

(tydzień)

ATR Bydgoszcz

(obecnie UTP Bydgoszcz)

Węgry

University of Miskolc

Seminarium międzynarodowe

2003

(tydzień)

ATR Bydgoszcz

(obecnie UTP Bydgoszcz)

Czechy

Czech Society of Chemical Engineering

Kongres międzynarodowy

2000

(tydzień)

ATR Bydgoszcz

(obecnie UTP Bydgoszcz)

Czechy

Czech Society of Chemical Engineering

Kongres międzynarodowy

2002

(tydzień)

ATR Bydgoszcz

(obecnie UTP Bydgoszcz)

Czechy

Czech Society of Chemical Engineering

Kongres międzynarodowy

2004

(tydzień)

ATR Bydgoszcz

(obecnie UTP Bydgoszcz)

Niemcy

University of Chemnitz

Seminarium międzynarodowe

2003

(tydzień)

ATR Bydgoszcz

(obecnie UTP Bydgoszcz)

Niemcy

University of Chemnitz

Seminarium międzynarodowe

2007

(tydzień)

UTP Bydgoszcz

USA

American Society  of Mechanical Engineering

Kongres międzynarodowy

2011

(tydzień)

UTP Bydgoszcz