Znalezione obrazy dla zapytania OBRAZEK badania przemysłowe

 

BADANIA DLA PRZEMYSŁU - w ramach WIM UTP w Bydgoszczy

 

1.      BZ-10/2010/WIM - „Opinia o innowacyjności technologicznej planowanej inwestycji w firmie VauPe sp. z o.o. ”

2.      BZ - 15/2012/WIM „Analiza efektywności wybranych rodzajów kolektorów solarnych w zależności  od warunków środowiskowych na potrzeby Spółdzielni Pracy „Inventus” w Bydgoszczy" (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego  w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” - VB/01/2011/07)

3.      BZ - 96/2012/WIM „Prace rozwojowe w zakresie opracowania i optymalizacji konstrukcji peleciarki do wytwarzania peletu (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” - VB/02/2012/25)

4.      BZ - 95/2012/WIM „Prace rozwojowe w zakresie optymalizacji procesu projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych" (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” - VB/02/2012/28)

5.      BZ-118/2013/WIM „Opinia o innowacyjności konstrukcji brykieciarki do aglomeracji wiórów metalowych”

6.      BZ-155/2013/WIM - „Prace rozwojowe w zakresie wstępnej analizy technicznej możliwości inwestycji w Polsce w przepływowe instalacje Małych Elektrowni Wodnych”

7.      BZ-12/2014/WIM - „Opinia w przedmiocie zasadności zarzutów zawartych w opinii biegłego sądowego z dnia 30 grudnia 2013 odnoszącej się do instalacji solarnej w budynku mieszkalnym Państwa Kuna”

8.      BZ-79/2014/WIM - „Badania rozwojowe efektywności energetycznej hybrydowego (PV + PC) układu do podgrzewania wody użytkowej” (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy - VB/01/2014/173)

9.      BZ-121/2014/WIM - „Badania rozwojowe na rzecz zwiększenia efektywności cieplnej kolektora próżniowego marki PROJPRZEM EKO” (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy - VB/03/2014/220)

10.   BZ-82/2015/WIM - Wykonanie badań zgodnie z umową:

a)     Badania efektywności energetycznej i ekonomicznej w warunkach środowiskowych wybranych typów instalacji hybrydowych różnych źródeł OZE (PV + PC) wliczając w to opracowanie zasad projektowania i ich doboru

b)     Badania efektywności energetycznej i ekonomicznej w warunkach środowiskowych wybranych typów instalacji hybrydowych różnych źródeł OZE (PV + MEW) wliczając w to opracowanie zasad projektowania i ich doboru

c)     Badania efektywności energetycznej i ekonomicznej w warunkach środowiskowych wybranych typów instalacji hybrydowych różnych źródeł OZE (PV+PC+MEW) wliczając w to opracowanie zasad projektowania i ich doboru

d)     Badanie efektywności energetycznej i ekonomicznej różnych systemów podgrzewania wody użytkowej (FV, Fototermia i PC)

e)      Opracowanie dokumentacji technicznej i zbudowanie modelowego prototypu do badań mobilnej instalacji PV dla szkół zawodowych”;

f)       Opracowanie wytycznych projektowych w zakresie efektywnych systemów zrzutu ciepłą z instalacji solarnych

11.  BZ-153/2015/WIM - Opinia o innowacyjności technologii wytwarzania zasadniczej komory Akceleratora Procesów Biotechnologicznych, obejmującej spawanie wielkogabarytowych elementów wykonanych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301

12.  BZ-154/2015/WIM - Opinia o innowacyjności produktu - Akcelerator Procesów Biotechnologicznych

13.  SZ-03/2015/WIM - Realizacja szkolenia pn. aspekty ekonomiczne w wybranych rodzajach instalacji OZE

14.  BZ-155/2015/WIM - Opinia o innowacyjności technologii proszkowego malowania części i wyrobów wielkogabarytowych firmy DOZAMECH

15.  BZ-156/2015/WIM - Opinia o innowacyjności przewoźnych suszarni do ziarna zbóż i kukurydzy do celów konsumpcyjnych zasilanych piecem na pellet o pojemności 16m3 i 31m3

16.  BZ-90/2016/WIM - Opinia o innowacyjności wdrożenia sposobu produkcji innowacyjnych rurek ciepła przez firmę PROJPRZEM EKO Sp. z o.o.

17.  BZ-114/2016/WIM - Innowacyjna technologia procesu produkcji paszowych preparatów mlekozastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania

18.  BZ-115/2016/WIM - Opinia o innowacyjności technologii mycia samochodów z systemem odzysku wody opartym na oczyszczalni mechanicznej wykorzystującej zeolity i zasilanej instalacją PV

19.  BZ-144/2016/WIM - Opinia o innowacyjności technologii wykonywania odwiertów geologicznych za pomocą urządzenia wiertniczego o specjalnych parametrach pracy przez firmę PUH Hydrowoj Janusz Wojdyła

20.  SZ-12/2016/WIM - Przeprowadzenie szkolenia pn. Panele fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych w województwie zachodniopomorskim

 

 

http://mjmc.pl/images/images/optymalizacja-strony-internetowej-doradztwo.jpg

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA PRZEMYSŁU

1.     Ekspertyza techniczna w zakresie zmiany sposobu użytkowania - sterowania procesem technologicznym w biogazowni Liszkowo - dla Elektrowni Wodnych sp. z o.o. (Współpraca z Bydgoskim Domem Technika) - 2011r.

2.     Opinie eksperckie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" - Współpraca z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców - 2011r.:

-        Usługa ekspercka w zakresie oceny potencjału i potrzeb technologicznych oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju produktów i procesów technologicznych firmy BIOENERGIA BYDGOSZCZ Mariusz Szczepański

-        Usługa ekspercka w zakresie oceny potencjału i potrzeb technologicznych oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju produktów i procesów technologicznych firmy Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna „Alchemik" Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c.

-        Usługa ekspercka w zakresie oceny potencjału i potrzeb technologicznych oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju produktów i procesów technologicznych firmy MDS Sebastian Lewandowski

-        Usługa ekspercka w zakresie oceny potencjału i potrzeb technologicznych oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju produktów i procesów technologicznych firmy ETHERM sp. z o.o.

3.     Projekt europejski ramach konkursu nr: 11/POKL/8.2.1/2012 - nr umowy UM_SP.433.1.356.2013 - pt. „Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu” (zad 1):

-        Specjalistyczne doradztwo branżowe z zakresu systemów hybrydowych (PV - Fotowoltaika + MEW - Małe Elektrownie Wiatrowe) do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej w obiektach mieszkalnych - Mariusz Uba MARTECH - 12 godzin (02-06-2014r. - 06-06-2014r.)

-        Specjalistyczne doradztwo indywidualne z zakresu systemów hybrydowych (PV - Fotowoltaika + PC - Pompy Ciepła) do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej w obiektach mieszkalnych - Mariusz Uba MARTECH - 30 godzin (13-06-2014r. - 23-06-2014r.)

-        Specjalistyczne doradztwo indywidualne z zakresu systemów hybrydowych (PV - Fotowoltaika + MEW - Małe Elektrownie Wiatrowe) do zasilania mobilnych układów aglomerowania biomasy odpadowej - Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna "Alchemik" Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c. - 60 godzin (27-06-2014r.  -  11-07-2014r.)

-        Świadczenie usługi doradczej (doradztwo branżowe, 12 h) dla F.U.H UNI-POLBUD ARTUR NIEWIEDZIAŁA (01-12-2014r. - 04-12-2014r.)

-        Świadczenie usługi doradczej (doradztwo indywidualne, 60 h) dla firmy F.U.H UNI-POLBUD ARTUR NIEWIEDZIAŁA (08-12-2014r. - 15-12-2014r.)

-        Świadczenie usługi doradczej (doradztwo indywidualne, 30 h) dla firmy P.W. Eko-RolBud Bania Jerzy  (05.03.2015r. - 12.03.2015r.)

4.     Świadczenie Usług Brokerskich - Opracowanie założeń Techniczno-Ekonomicznych dotyczących innowacji technologicznych możliwych do wdrożenia w firmie VENTECO sp. z o.o. oraz F.U.H UNI-POLBUD ARTUR NIEWIEDZIAŁA - Projekt „Region Otwarty na Innowacje” - nr UM_SP.433.1.343.2013 - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013