ORCID logo

Orcid.org

Open Researcher and Contributor ID:

0000-0003-1839-3167

Scopus.com

Scopus Author ID:

22035574100

ResearcherID

Researcherid.com

ResearcherID:

R-2471-2016

Znalezione obrazy dla zapytania web of science

Webofknowledge.com

 

Podobny obraz

Researchgate.net

 

Znalezione obrazy dla zapytania google scholar

Scholar.google.pl

 

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c3.0.200.200/p200x200/1920120_332337516950417_1428316608291410721_n.jpg?oh=c8b50c85e0dfd186ffb58fc11c22effe&oe=5979CCB4

Yadda.icm.edu.pl

 

Podobny obraz

Infona.pl

 

 

 

Lista publikacji

 

        Publikacje w roku 2018:

[1]          Wełnowski J., Wełnowski D., Topoliński T., Flizikowski J., Mroziński A.: Tests of a Steam Piston Engine Under Supercritical Conditions. In: Mudryk K., Werle S. (eds) Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer International Publishing AG 2018, Cham, pp. 11-24 - https://doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6_2

[2]          Tyszczuk K., Peszyński K., Mroziński A., Śmigielski G.: Analysis and modeling of variable pneumatic conveying systems in the pre-working and working part of the precision shredder. MATEC Web of Conferences 157, 01020 (2018)
- https://doi.org/10.1051/matecconf/201815701020

[3]          Macko M., Tyszczuk K., Śmigielski G., Mroziński A.: Utility of an unitary-shredding method to evaluate the conditions and selection of constructional features during grinding. MATEC Web of Conferences 157, 05016 (2018) - https://doi.org/10.1051/matecconf/201815705016

[4]          Macko M., Tyszczuk K., Śmigielski G., Flizikowski J., Mroziński A.: The use of CAD applications in the design of shredders for polymers. MATEC Web of Conferences 157, 02027 (2018) -  https://doi.org/10.1051/matecconf/201815702027

[5]          Flizikowski J., Piasecka I., Kruszelnicka W., Tomporowski A., Mroziński A.: Destruction assessment of wind power plastics blade. Polimery 2018, 63, nr 5, pp. 381-386 - https://doi.org/10.14314/polimery.2018.5.7

[6]          Tomporowski A., Piasecka I., Flizikowski J., Kasner R., Kruszelnicka W., Mroziński A., Bieliński K.: Comparison analysis of blade life cycles of land-based and offshore wind power plants. POLISH MARITIME RESEARCH. Special Issue 2018 S1 (97) 2018 Vol. 25; pp. 225-233 10.2478/pomr-2018-0046

 

    

       Publikacje w roku 2017:

[7]          Kruszelnicka W., Cierlicki T., Madej O., Mroziński A.: Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok. Przegląd Mechaniczny zeszyt nr 1/2017, rok wyd. LXXVI, DOI 10.15199/148.2017.1.8, str. 38-42

[8]          Kruszelnicka W., Cierlicki T., Madej O., Mroziński A.: Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej dzięki zastosowaniu magazynu energii elektrycznej. Przegląd Mechaniczny zeszyt nr 1/2017, rok wyd. LXXVI, DOI 10.15199/148.2017.1.9, str. 43-48

[9]          Macko W., Flizikowski J., Szczepański Z., Tyszczuk K., Śmigielski G., Mroziński A., Czerniak J., Tomporowski A.: CAD/CAE applications in mill’s design and investigation. Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Computer Aided Engineering - Editors: Rusinski, Eugeniusz, Pietrusiak, Damian (Eds.). Series Title: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Chapter 35 - DOI: 10.1007/978-3-319-50938-9_35. ISBN: 978-3-319-50937-2, Springer International Publishing AG 2017, pp. 343-351

[10]       Flizikowski J., Mroziński A., Tomporowski A.: Active monitoring as cognitive control of grinders design. AIP Conference Proceedings, Vol. 1822, 020006 (2017); doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4977680

[11]       Bieliński K., Flizikowski J., Tomporowski A., Mroziński A., Kasner R.: Electric Cars in the Energy Accumulation and Power Deficit Prevention System. The 8th International Conference on Life Cycle Management 2017, September 3 - 6, Luxembourg 2017

[12]       Wełnowski J., Topoliński T., Flizikowski J., Mroziński A.: Tests of a Steam Piston Engine Under Supercritical Conditions. IV Międzynarodowa Konferencja ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - technika, technologia, innowacje. 20-23 Czerwca, Krynica 2017 r.

[13]       Macko W., Flizikowski J., Śmigielski G., Mroziński A., Tyszczuk K., A., Rojek I.: System precyzyjnego monitorowania procesu rozdrabniania. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych, 15-17 maja, Rydzyn 2017, s. 71-74

[14]       Tyszczuk K., Peszyński K., Mroziński A., Śmigielski G.: Analysis and modeling of variable pneumatic conveying systems in the pre-working and working part of the precision shredder. The 22nd International Slovak – Polish Conference on Machine Modelling and Simulations 2017, 5th - 8th September 2017, Sklene Teplice, Slovakia

[15]       Macko M., Tyszczuk K., Śmigielski G., Mroziński A.: Utility of an unitary-shredding method to evaluate the conditions and selection of constructional features during grinding. 22nd International Slovak – Polish Conference on Machine Modelling and Simulations 2017, 5th - 8th September 2017, Sklene Teplice, Slovakia

[16]       Macko M., Tyszczuk K., Śmigielski G., Flizikowski J., Mroziński A.: The use of CAD applications in the design of shredders for polymers. 22nd International Slovak – Polish Conference on Machine Modelling and Simulations 2017, 5th - 8th September 2017, Sklene Teplice, Slovakia

[17]       Kruszelnicka W., Mroziński A.: Analiza  wpływu modyfikacji konstrukcji zespołu roboczego młyna walcowego na wybrane parametry procesu rozdrabniania. Problemy Inżynierii Rolniczej. 2017, Z. 3 (97) s. 49–71.

[18]       Kruszelnicka W., Mroziński A., Поліщук O., Поліщук A.: Monitoring of photovoltaic system with electric energy storage. Rozdział w monoghrafii pt. Actual problems of modern science pod redakcją J. Musiał, Поліщук O., Sorokatyi R., ISBN 978-83-938655-3-6, Khmelnitsky National University 2017, p. 781-792

[19]       Kruszelnicka W., Mroziński A., Dutka G., Bałdowska P.: Study of PV modules under real environmental conditions. Rozdział w monoghrafii pt. Actual problems of modern science pod redakcją J. Musiał, Поліщук O., Sorokatyi R., ISBN 978-83-938655-3-6, Khmelnitsky National University 2017, p. 811-820

[20]       Flizikowski J., Macko M., Mroziński A., Tomporowski A.: Cognitive grinding of recycled and  reuse materials. Rozdział w monoghrafii pt. Actual problems of modern science pod redakcją J. Musiał, Поліщук O., Sorokatyi R., ISBN 978-83-938655-3-6, Khmelnitsky National University 2017, p. 309-317

[21]       Śpiewak R., Mroziński A., Szymczak M.: Analiza skuteczności metody kierunku przepływu mocy czynnej do identyfikacji harmonicznych w węźle systemu elektroenergetycznego. Ekologia i Technika nr 1/2017, str. 10-17

 

       Publikacje w roku 2016:

[22]       Mikołajczyk T., Kłodowski A., Mroziński A.: Camera - based automatic system for tool meacurements and recognition. Procedia Technology 22 (2016) 1035–1042

[23]       Piasecka I., Mroziński A.: Wspomaganie komputerowe projektowania wybranych instalacji OZE. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-34-5. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[24]       Koniszewski A., Mroziński A.: Inżynieria instalacji solarnych. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-36-9. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[25]       Mania T., Kawa J.: Inżynieria instalacji magazynowania energii ciepła. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-37-6. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[26]       Mania T., Kawa J.: Inżynieria instalacji pomp ciepła. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-38-3. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[27]       Flizikowski J., Mroziński A.: Inżynieria aglomeracji biomasy. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-39-0. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[28]       Flizikowski J., Tomporowski A., Macko M., Mroziński A.: Inżynieria rozdrabniania biomasy. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-35-2. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

[29]       Flizikowski J. Mroziński A.: Inżynieria instalacji fotowoltaicznych. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-40-6. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

[30]       Monografia pt. IX EKO-€URO-ENERGIA. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-33-8. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

[31]       Mroziński A., Kruszelnicka, Madej O.: Monitorowanie procesu wytwarzania brykietu na brykieciarce hydraulicznej. Inżynieria i Aparatura  Chemiczna, Nr 4/2016, Vol. 55, str. 150-151

[32]       Bieliński K., Flizikowski J., Tomporowski A., Mroziński A.: System zintegrowanego rozwoju elektrycznych samochodów osobowych (SZRESO). AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe  nr 12/2016, str. 555-559

[33]       Marek MACKO, Józef FLIZIKOWSKI, Grzegorz ŚMIGIELSKI, Adam MROZIŃSKI, Krzysztof Tyszczuk, Izabela ROJEK: System monitorowania parametrów rozdrabniania. III Międzynarodowa Konferencja nt.: „MECHANIZACJA, AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W GÓRNICTWIE. 15 – 17 czerwca 2016r. WISŁA. Opublikowano jako rozdział monografii

[34]       Marek Macko, Józef Flizikowski, Zbigniew Szczepański, Krzysztof Tyszczuk, Grzegorz Śmigielski, Adam Mroziński, Jacek Czerniak, Andrzej Tomporowski: CAD/CAE applications in mill’s design and investigation. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering. Polanica Zdrój 22 – 25 czerwca 2016. Politechnika Wrocławska

 

       Publikacje w roku 2015:

[35]       Flizikowski J, Topoliński T, Opielak M, Tomporowski A, Mroziński A.: Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2015, Vol. 17, No 1, str. 19-26

[36]       Mroziński A.: Poradnik dobrych praktyk wdrażania instalacji odnawialnych źródeł energii. Wydawnictwo 1studio.pl Arkadiusz Bartnik, ISBN 978-83-943206-0-7, Bydgoszcz 2015

[37]       Mroziński A., Piasecka I.: Ocena wpływu na środowisko wybranych metod zasilania aktywnych znaków drogowych. Logistyka 4/2015, ISSN 1231-5478, str. 2032-2042

[38]       Mroziński A., Piasecka I.: Selected aspects of building, operation and environmental impact of offshore wind power electric plants. POLISH MARITIME RESEARCH, No 2(86)/2015, Vol. 22, ISSN 1233-2585, pp. 86-92

[39]       Monografia pt. VIII Eko-Euro-Energia 2015 - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Inżynieria Pomp Ciepła pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-938655-2-9, Bydgoszcz 2015

[40]       Macko M., Flizikowski J., Mroziński A., Tyszczuk K., Śmigielski G.: Energetic and ecological aspects of the artificial turf recycling. 24 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 12-13 November 2015, p. 161

[41]       Kruszelnicka W., Kozłowska N., Mroziński A.:  Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez instalację zasilaną modułami fotowoltaicznymi. Mechanik nr 10/2015, str. 70-80

[42]       Kozłowska N., Kruszelnicka W., Mroziński A.: Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez pompę ciepła typu powietrze woda. Mechanik nr 10/2015, str. 59-69

[43]       Mroziński A.: Rynek instalacji pomp ciepła w Polsce-perspektywy rozwoju. Rozdział w Monografii pt. VIII Eko-Euro-Energia 2015 - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Inżynieria Pomp Ciepła pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-938655-2-9, Bydgoszcz 2015, str. 8-14

[44]       Flizikowski J., Tomporowski A., Mroziński A., Macko M., Jankowski M: Nowoczesne systemy pomiarowe rozdrabniania. Materiały V Seminarium Twórczość inżynierska dla współczesnej Europy - Sekcja Eksploatacji Maszyn SIMP NOT, listopad 2015

 

       Publikacje w roku 2014:

[45]       Mroziński A.: Analiza parametrów pracy laboratoryjnej instalacji solarnej z kolektorami próżniowymi. Zbiór rozpraw pod redakcją J.K. Garbacza: Diagnozowanie stanu technicznego środowiska, Metody badawcze - prognozy, Prace komisji ekologii i ochrony środowiska BTN, tom VIII, ISBN 1898-6706, ISBN 978-83-60775-39-4, Bydgoszcz 2014, str. 165-176

[46]       Flizikowski J., Sidor J., Tomporowski A., Mroziński A.: Analiza i ocena funkcjonalna młyna obrotowo-wibracyjnego. Inżynieria i Aparatura  Chemiczna, Nr 2/2014, Vol. 53, str. 074-075

[47]       Flizikowski J., Tomporowski A., Mroziński A., Sadkiewicz J., Sadkiewicz J.: Analiza i ocena funkcjonalna młyna 6-walcowego. Inżynieria i Aparatura  Chemiczna, Nr 2/2014, Vol. 53, str. 071-073

[48]       Mroziński A.: Badanie efektywności energetycznej laboratoryjnej instalacji fotowoltaicznej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s.357-366

[49]       Mroziński A., Kmieć K.: Projekt konstrukcji pelleciarki do aglomeracji biomasy. Rozdział w pracy zbiorowej pt. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki - CAX`2014 pod redakcją T. Mikołajczyka i Roberta Polasika, Tom III, Wydawnictwo uczelniane UTP Bydgoszcz, ISBN 978-83-64235-24-5, str. 27-36

[50]       Mroziński A., Domeracki M.: Stanowisko do badań procesu brykietowania biomasy. Rozdział w pracy zbiorowej pt. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki - CAX`2014 pod redakcją T. Mikołajczyka i Roberta Polasika, Tom III, Wydawnictwo uczelniane UTP Bydgoszcz, ISBN 978-83-64235-24-5, str. 17-26

[51]       Mroziński A., Majewski Sz.: Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej z systemem prezentacji parametrów pracy w Internecie. Rozdział w pracy zbiorowej pt. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki - CAX`2014 pod redakcją T. Mikołajczyka i Roberta Polasika, Tom III, Wydawnictwo uczelniane UTP Bydgoszcz, ISBN 978-83-64235-24-5, str. 7-16

[52]       Flizikowski F., Tomporowski A., Mroziński A., Szewczak R.: Auto-monitor rozwoju rozdrabniania materiałów uziarnionych. XVIII Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” - TRANSCOMP 2014, Zakopane 1-4 grudzień 2014, Opublikowano także w czasopiśmie Logistyka 6/2014, ISSN 1231 -5478, str. 3612-3622

[53]       Macko M., Tyszczuk K., Śmigielski G., Flizikowski F., Mroziński A., Tomporowski A.: Logistyczne aspekty w systemach rozdrabniania. XVIII Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” - TRANSCOMP 2014, Zakopane 1-4 grudzień 2014, Opublikowano także w czasopiśmie Logistyka 6/2014, ISSN 1231 -5478, str. 6954-6958

[54]       Monografia pt. VII Eko-Euro-Energia - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-938655-1-2, Bydgoszcz 2014

[55]       Monografia pt. Instalacje OŹE w Przedsiębiorstwie pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-938655-0-5, Bydgoszcz 2014

[56]       Mroziński A.: Analiza parametrów pracy brykieciarki hydraulicznej do aglomerowania biomasy i odpadów na cele energetyczne. Rozdział w monografii pt. Instalacje OŹE w Przedsiębiorstwie pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-938655-0-5, Bydgoszcz 2014, str. 114 - 126.

[57]       Mroziński A.: Wykorzystanie pelleciarek do aglomerowania biomasy i odpadów na cele energetyczne. Rozdział w monografii pt. Instalacje OŹE w Przedsiębiorstwie pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-938655-0-5, Bydgoszcz 2014, str. 95 - 113.

[58]       Mroziński A., Trzeciak Ł.: Instalacje i systemy fotowoltaiczne na przykładzie wybranej instalacji. Rozdział w monografii pt. Instalacje OŹE w Przedsiębiorstwie pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-938655-0-5, Bydgoszcz 2014, str. 127 - 138.

[59]       Mroziński A.: Przykład laboratoryjnej instalacji solarnej. Rozdział w monografii pt. Instalacje OŹE w Przedsiębiorstwie pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-938655-0-5, Bydgoszcz 2014, str. 139 - 150.

 

        Publikacje w roku 2013:

[60]       Mroziński A., Figler M.: Stanowisko dydaktyczno-badawcze do badań pompy ciepła typu powietrze/woda. Zbiór rozpraw pod redakcją J.K. Garbacza: Diagnozowanie stanu technicznego środowiska, Metody badawcze - prognozy, Prace komisji ekologii i ochrony środowiska BTN, tom VI, Bydgoszcz 2013, str. 203-209

[61]       Szymczak M., Mroziński A.: Biomasa i wysuszony osad ściekowy paliwem odnawialnym. Ekologia i Technika, Vol. XXI, nr 4 (2013), str. 210-2014

[62]       Flizikowski J., Macko M., Mroziński A., Tomporowski T.: The mechatronic statement of laboratory grinder for scrap materials. IN-TECH 2013 - International Conference on Innovative Technologies, 10-13.09.2013, Budapest, Hungary, p. 293-296

[63]       Flizikowski J., Macko M., Mroziński A.: Computer simulations of multi-edge grinding. IN-TECH 2013 - International Conference on Innovative Technologies, 10-13.09.2013, Budapest, Hungary, p. 297-300

[64]       Flizikowski J., Mroziński A., Tomporowski A., Macko M.: Characteristics multi-disc and multi-hole plastic waste grinding. 23 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 14-15 November 2013, p. 123

[65]       Flizikowski J., Macko M., Mroziński A., Tomporowski A.: Aspects of precise grinding of plastic recyclates. 23 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 14-15 November 2013, p. 125

[66]       Macko M., Flizikowski J., Mroziński A.: Constructional possibilities of artificial turf recycling. 23 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 14-15 November 2013, p. 126

[67]       Monografia pt. VI Eko-Euro-Energia 2013 - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-932977-9-5, Bydgoszcz 2013

[68]       Mroziński A.: Wstęp - Perspektywy rozwoju instalacji OŹE w Polsce. Rozdział w monografii pt. VI Eko-Euro-Energia Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-932977-9-5, Bydgoszcz 2013, str. 6-12

[69]       Trocikowski T., Musiał J., Mroziński A.. Troszyński A.: Analiza wytrzymałości konstrukcji wieży siłowni wiatrowej o osi poziomej. Rozdział w monografii pt. VI Eko-Euro-Energia Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-932977-9-5, Bydgoszcz 2013, str. 73-89

[70]       Macko M., Flizikowski F., Mroziński A., Kuś J.: Recykling sztucznych nawierzchni sportowych. 12. Środkowo-Europejska Konferencja pn.: RECYKLING I ODZYSK SYNTETYCZNYCH I  NATURALNYCH MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH, NAUKA - PRZEMYSŁ 2013, Żagań - Drezno10 -12.10.2013r. Opublikowano także w czasopiśmie Przetwórstwo Tworzyw, Nr 5 (155)/19, wrzesień-październik 2013, ISSN 1429-0472, str. 507-511

[71]       Flizikowski J., Mroziński A., Tomporowski A., Macko M., Jankowski M.: Mechaniczna inżynieria innowacji maszyn. XVIII Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” - TRANSCOMP 2013, Zakopane 2-5 grudzień 2013, Opublikowano także w czasopiśmie Technika Transportu Szynowego 10/2013, TTS-TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013, ISSN 1232-3829, str. 353-359

[72]       Flizikowski J., Mroziński A., Tomporowski A., Macko M., Jankowski M.: Kognitywne sterowanie rozdrabnianiem. XVIII Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” - TRANSCOMP 2013, Zakopane 2-5 grudzień 2013, Opublikowano także w czasopiśmie Technika Transportu Szynowego 10/2013, TTS-TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013, ISSN 1232-3829, str. 339-352

[73]       Mroziński A., Flizikowski J., Tomporowski A.: Nowy kierunek studiów - inżynieria odnawialnych źródeł energii - analiza wybranych aspektów nauczania. XVIII Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” - TRANSCOMP 2013, Zakopane 2-5 grudzień 2013, Opublikowano także w czasopiśmie Technika Transportu Szynowego 10/2013, TTS-TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013, ISSN 1232-3829, str. 3347-3353

[74]       Mroziński A., Trzeciak Ł., Figler M., Bartkowiak A.: Wspomaganie komputerowe projektowania instalacji fotowoltaicznych. Rozdział w monografii pt. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki - CAX`2012 pod redakcją T. Mikołajczyka, Wydawnictwo uczelniane UTP Bydgoszcz, ISBN 978-83-64235-15-3, str. 37-46

[75]       Mroziński A., Skibowski M., Nożewnik M., Figler M., Bartkowiak A.: Układ pomiarowy stanowiska badawczego do badań efektywności działania modułów fotowoltaicznych. Rozdział w monografii pt. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki - CAX`2012 pod redakcją T. Mikołajczyka, Wydawnictwo uczelniane UTP Bydgoszcz, ISBN 978-83-64235-15-3, str. 81-87

[76]       Mroziński A., Figler M., Bartkowiak A.: Analiza wielkości cząstek po rozdrabnianiu z wykorzystaniem miernika laserowego. Rozdział w monografii pt. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki - CAX`2012 pod redakcją T. Mikołajczyka, Wydawnictwo uczelniane UTP Bydgoszcz, ISBN 978-83-64235-15-3, str. 17-22

 

        Publikacje w roku 2012:

[77]       Mroziński A., Flizikowski J.: Użyteczność produktu rozdrabniania opon w recyklingu. Inżynieria i Aparatura  Chemiczna, Nr 2/2012, Vol. 51(43), str. 37-38

[78]       Skibowski M., Mroziński A.: Badanie efektywności działania modułów fotowoltaicznych do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej. Zbiór rozpraw pod redakcją J.K. Garbacza: Diagnozowanie stanu technicznego środowiska, Metody badawcze - prognozy, Prace komisji ekologii i ochrony środowiska BTN, tom VI, Bydgoszcz 2012, str. 249-256

[79]       Flizikowski F., Mroziński A., Rozwój hydroenergetycznych turbin z opcją aeracji. XII Konferencja Innowacyjność i jakość dla biznesu w gospodarce zorientowanej na redukcję CO2, Boszkowo 18-20.04.2012r. str. 25-32

[80]       Nowacki M., Mroziński A.: Przykłady procesów recyklingu baterii w Polsce. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 5/2012, Vol. 51(43), str. 239-241

[81]       Balcerzak P., Mroziński A.: Analiza efektywności systemu odzysku ciepła przez sprężarki powietrza. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2012, Vol. 51(43), str. 68-69

[82]       Mroziński A., Flizikowski J., Tomporowski A., Macko M.: Stanowisko do badań efektywności modułów fotowoltaicznych. Konferencja naukowa TRANSCOMP 2012, Zakopane 3-6 grudzień 2012, Opublikowano także w czasopiśmie Technika Transportu Szynowego 9/2012, str. 2743-2749

[83]       Flizikowski J., Mroziński A., Tomporowski A.: Stanowisko monitorowania charakterystyk użytkowych rozdrabniania. Konferencja naukowa TRANSCOMP 2012, Zakopane 3-6 grudzień 2012, Opublikowano także w czasopiśmie Technika Transportu Szynowego 9/2012, str. 2009-2022

[84]       Macko M., Flizikowski J., Mroziński A.: Badania i symulacje rozdrabniania wielokrawędziowego. Konferencja naukowa TRANSCOMP 2012, Zakopane 3-6 grudzień 2012, Opublikowano także w czasopiśmie Technika Transportu Szynowego 9/2012, str. 2663-2671

[85]       Mroziński A.: Mathematical modelling of refining process. Rozdział w  Monografii pod edycją G. Paraska and J. Kowal pt. Engineering and methodology of modern technology, Khmelnitsky National University 2012, ISBN 978-966-8776-25-0, p. 157-165

[86]       Mroziński A., Skibowski M.: Badanie efektywności modułów fotowoltaicznych. Rozdział w monografii pt. V Eko-Euro-Energia Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-932977-6-4, Bydgoszcz 2012, str. 88-107

[87]       Mroziński A.: Wstęp - O inżynierii odnawialnych źródeł energii. Rozdział w monografii pt. V Eko-Euro-Energia Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii pod redakcją A. Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-932977-6-4, Bydgoszcz 2012, str. 6-13

[88]       Figler M., Maliński K., Mroziński A.: Analiza możliwości praktycznego wykorzystania wybranych aplikacji komputerowych do symulacji instalacji solarnych. Rozdział w monografii pt. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki - CAX`2011 pod redakcją T. Mikołajczyka, Wydawnictwo uczelniane UTP Bydgoszcz, ISBN 978-83-61314-98-1, str. 55-62

 

        Publikacje w roku 2011:

[89]       Mroziński A.: Modelling of beating energy of waste paper stocks. Chapter II, Praca zbiorowa pod redakcją Mroziński A., Macko M.: Advanced grinding - 25th anniversary of the comminution in Bydgoszcz. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-932977-0-2, Bydgoszcz 2011, str. 64-76

[90]       Wendorff P., Mroziński A.: Spawanie stali przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2011, Vol. 50 (42), str. 83-84

[91]       Balcerzak P., Mroziński A.: Stanowisko dydaktyczne do badań dozowania materiałów ciekłych.  Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 6/2011, Vol. 50 (42), str. 27-28

[92]       Mroziński A., Flizikowski J., Macko M.: Defibering investigation of multi-materials package wastes. 22 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 10-12 November 2011, p. 123

[93]       Flizikowski J., Macko M., Mroziński A.: New structure of plastics grinding. 22 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 10-12 November 2011, p. 117

[94]       Macko M., Flizikowski J., Mroziński A.: Methods of effectiveness enhancement of comminution. 22 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 10-12 November 2011, p. 122

[95]       Flizikowski J., Mroziński A., Macko M., Czerniak J.: Implementation of genetic algorithms into development of mechatronic multi-edge’s grinder design. ASME 2011 - International Mechanical Engineering Congress & Exposition, November 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA, p. 155

[96]       Macko M., Flizikowski J., Mroziński A.: Design and utility of specialist comminution set-up for plastics and organic materials. ASME 2011 - International Mechanical Engineering Congress & Exposition, November 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA, p. 98

[97]       Tomporowski A., Mroziński A.: Modification of grinders of biomaterials used for energy purposes. Journal of POLISH CIMAC nr 3/2011, Vol. 6, p. 327-338

[98]       Macko M., Flizikowski J., Mroziński A., Tyszczuk K., Rydzkowski T., Jankowski M., Czerniak J.: Integration of CAD/CAE environment in aim to increase energy effectiveness during milling. MMS 2011 - XVI. Slovak - Polish Scientific Conference, September 5-7, 2011, p. 167-172

[99]       Flizikowski J., Mroziński A., Macko M.: Implementacje mechatroniczne w rozdrabniaczu do materiałów nie-kruchych. Konferencja naukowa TRANSCOMP 2011, Zakopane 5-8 grudzień 2011, str. 146. Opublikowano także w czasopiśmie Logistyka 6/2011

[100]    Flizikowski J., Mroziński A., Macko M., Tyszczuk K.: Stanowisko laboratoryjne rozdrabniania precyzyjnego (z elementami mechatronicznymi). Konferencja naukowa TRANSCOMP 2011, Zakopane 5-8 grudzień 2011, str. 145. Opublikowano także w czasopiśmie Logistyka 6/2011

 

        Publikacje w roku 2010:

[101]    Mroziński A.: Energetyczne aspekty obróbki mas makulaturowych w młynach tarczowych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 5/2010, Vol. 49 (41), str. 87-88

[102]    Mroziński A.: Recykling ogniw fotowoltaicznych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 5/2010, Vol. 49 (41), str. 85-86

[103]    Mroziński A.: Problemy recyklingu tworzyw sztucznych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 5/2010, Vol. 49 (41), str. 89-90

[104]    Mroziński A., Flizikowski J.: Analiza efektywności rozdrabniania opakowań wielotworzywowych w recyklingu. Przetwórstwo Tworzyw, Nr 4, Vol. 136, Lipiec-Sierpień 2010, str. 172-174

[105]    Tomporowski A., Flizikowski J., Mroziński A.: Model nierównomierności wielotarczowego rozdrabniania recyklatów polimerowych. Konferencja - „Przetwórstwo materiałów polimerowych”, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2010, str. 167-176

[106]    Mroziński A.: Wspomaganie komputerowe projektowania instalacji solarnych. Ekologia i Technika, Vol. 109, nr 6 (2010), str. 368-378

[107]    Mroziński A: Modelling of waste-paper stock treatment process in disc refiners. Journal of POLISH CIMAC nr 3/2010, Vol. 5, str. 113-119

[108]    Flizikowski J., Mroziński A., Macko M.: CAD of multi-disc grinders. 14th International Conference Computer System Aides Science, Industry and Transport - TRANSCOMP 2010, Zakopane 6-9 grudzień 2010. Opublikowano także w czasopiśmie Logistyka 6/2010

 

        Publikacje w roku 2009:

[109]    Wendorff P., Mroziński A.: Funkcjonalność linii pakowania tytoniu fajkowego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 2/2009, Vol. 48 (40), str. 142-143

[110]    Mroziński A.: Recirculation of beverage cartons. Journal of POLISH CIMAC nr 3/2009, Vol. 4, str. 85-90

[111]    Mroziński A.: Power consumption investigation in disc refiner at waste paper treatment. Journal of POLISH CIMAC nr 3/2009, Vol. 4, str. 91-98

[112]    Mroziński A.: Podstawy rozwoju przetwarzania mas makulaturowych w młynach. Ekologia i Technika, Vol. 101, nr 4 (2009), str. 151-158

[113]    Mroziński A.: Recycling of combined packages. Ekologia i Technika, Vol. 102, nr 6 (2009), str. 281-285

[114]    Mroziński A.: Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie. Tworzywa Sztuczne i Chemia. Nr 4/2009 Vol. 47, str. 46-48

 

        Publikacje w roku 2008:

[115]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Aspekty recyrkulacji makulatury w Polsce. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 4/2008, Vol. 47 (39), str. 57-58

[116]    Mroziński A.:: Recykling a światowy rozwój produkcji tworzyw sztucznych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 5/2008, Vol. 47 (39), str. 21-22

[117]    Mroziński A.,, Flizikowski J., Tomporowski A.: New construction of refiners to waste paper stock treatment. 12th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, Nowogród ‘2008, str. 71-72

 

        Publikacje w roku 2007:

[118]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Modelowanie i symulacja przetwarzania mas papierniczo-makulaturowych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 1/2007, Vol. 46 (38), str. 97-99

[119]    Mroziński A.: Inteligentne opakowania żywności. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 1/2007, Vol. 46 (38), str. 94-96

[120]    Mroziński A.: Full recycling and recovery model for beverage cartons. 20 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 15-17.10.2007, p. 97

[121]    Mroziński A., Flizikowski J., Dziadosz K.: Przetwarzanie opakowań wielotworzywowych. V-ta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy Recyklingu, Warszawa, 26-27 wrzesień 2007, str. 272-279

 

        Publikacje w roku 2006

[122]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Innowacyjność i ekologia opakowań żywności. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 1-2/2006, Vol. 45(37), str. 63-65

[123]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Rozwój w konstrukcji młynów do mas włóknistych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2006, Vol. 45(37), str. 59-61

[124]    Flizikowski J., Mroziński A., Dziadosz K.: Modeling of multidisc grain grinders construction. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA `06, Prague, Czech Republic, 27-31 August 2006, p. 879-880

[125]    Flizikowski J., Mroziński A., Dziadosz K.: Precyzyjne rozdrabnianie tworzyw sztucznych w recyklingu. XI seminarium - Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków, 25-28 wrzesień 2006, str. 167-170

[126]    Mroziński A.: Badania młynów mielących do mas makulaturowych w warunkach przemysłowych(Bydgoskie Zakłady Papiernicze). Ekologia i Technika, Vol. XIV, nr 5 (2006), str. 175-184

 

       Publikacje w roku 2005:

[127]    Mroziński A.: Badanie poboru mocy przez zespół rozdrabniający makulaturową masę włóknistą w warunkach zmiennej szczeliny roboczej młyna tarczowego. Rozprawa doktorska, ATR Bydgoszcz, Wydział Mechaniczny, 25 styczeń 2005

[128]    Mroziński A.: Ekologiczne cykle opakowań. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 1-2/2005, Vol. 44(36), str. 71-72

[129]    Mroziński A.: Wpływ stężenia masy w młynie tarczowym na pobór mocy i wytrzymałość papieru. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 1-2/2005, Vol. 44(36), str. 73-74

[130]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Dekohezja włókien makulatury w młynie tarczowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 1-2/2005, Vol. 44(36), str. 75-76

[131]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Model siły cięcia włókien podczas obróbki i recyrkulacji zawiesin włóknistych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2005, Vol. 44(36), str. 37-39

[132]    Mroziński A., Mroziński S.: O recyrkulacji materiału kompozytowego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr  /2005, Vol. , str.

[133]    Mroziński A., Mroziński S., Topoliński M.: Ekologiczne spalarnie słomy na przykładzie Gminy Świekatowo. Międzynarodowa Konferencja Procesorów Energii, ECO-EURO-ENERGIA 2005, Bydgoszcz 7-8 czerwca 2005, str. 323-331

       Publikacje w roku 2004:

[134]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Koncepcja wyznaczania rozkładu składowych poboru mocy w młynie tarczowym. Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, ICF2004, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 13 luty 2004, str. 169-174

[135]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Energetyka cięcia włókien w procesie mielenia masy makulaturowej w młynie tarczowym. Międzynarodowa Konferencja Procesorów Energii, ECO-EURO-ENERGIA, Bydgoszcz 2-3 czerwca 2004, str. 285-292

[136]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Power consumption in disc refiner. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA `04, Prague, Czech Republic, 22-26 August 2004, p. 2024-2025

[137]    Kalwaj J., Mroziński A.: Problems of the heat in the beater shredder for cereal grains. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA `04, Prague, Czech Republic, 22-26 August 2004, p.

       Publikacje w roku 2003:

[138]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Ekologiczne opakowania żywności. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zboża – Mąka – Pieczywo”, Mikołajki, 28-30 kwietnia 2003

[139]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Zagadnienia modelowania w systemie przetwarzania masy papierniczo-makulaturowej. Inżynieria Maszyn 21/2003, XII International Conference on Machinery Recycling. ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 17 czerwiec 2003, str. 137-140

[140]    Mroziński A.: Methodology of power consumption investigation in disc refiner at waste paper treatment. 4th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, 11-17 August 2003, p. 395-400

[141]    Flizikowski J., Mroziński A., Kikiewicz Z.: Pomiar poboru mocy młyna tarczowego do przerobu makulatury w warunkach przemysłowych. III-sza Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy Recyklingu, Rogów, 28-29 październik 2003, str. 155-160

[142]    Flizikowski J., Mroziński A., Flizikowski A.: Modelling of the polymer materials milling section-field. 18 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 13-15.10.2003, p. 91

        Publikacje w roku 2002:

[143]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Recyrkulacja materiałów opakowaniowych w przemyśle spożywczym. Żywienie Człowieka - Inżynieria Maszyn, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, ICF2002, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 14 luty 2002, str. 197-205

[144]    Mroziński A., Szark M.: Problemy recyklingu opakowań w świetle istniejącego prawa w Polsce oraz przepisów Unii Europejskiej. I Międzynarodowe Seminarium Młodych Pracowników Nauki i Studentów, Europa bez granic – Polska a Unia Europejska, 10-11 maja 2002, str. 247-257

[145]    Mroziński A., Kikiewicz Z., Al-Zubiedy A. M.: Analysis of power consumption by disc refiner in paper industry. 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA `02, Prague, Czech Republic, 25-29 August 2002, str. 314-315

[146]    Kalwaj J., Mroziński A.: Model of power consumption in hammer mill for corn grain. 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA `02, Prague, Czech Republic, 25-29 August 2002, str. 280

[147]    Flizikowski J., Al-Zubiedy A. M., Mroziński A.: Efficiency of belt transmission with toothed belt and with a wheel of variable material characterization and injection-moulding parameters. 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA `02, Prague, Czech Republic, 25-29 August 2002, str. 306-307

[148]    Flizikowski J., Mroziński A., Kikiewicz Z.: Dobór parametrów eksploatacyjnych młyna tarczowego a jakość otrzymywanego papieru. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej 9/2002, Białystok 2002, str. 91-100

[149]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Model of power composition during beating of waste paper stock. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Modelowanie procesów i maszyn rolniczych, Białoruski Państwowy Agrarny Uniwersytet Techniczny, Mińsk, Białoruś, listopad 2002, str. 28-29

[150]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Wpływ konstrukcji tarcz roboczych w młynie tarczowym na pobór mocy. VI Seminarium naukowe nt.: Postępy w Sterowaniu i Konstrukcji, ATR Bydgoszcz, Duszniki Zdrój 3-5 październik 2002, str. 37-38

[151]    (Współautorstwo) Praca zbiorowa pod red. J. Flizikowskiego: Maszyny środowiska rolno-spożywczego i chemicznego. Wydawnictwa uczelniane – skrypt ATR, ATR Bydgoszcz 2002

       Publikacje w roku 2001:

[152]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Recyrkulacja makulatury w Polsce. Inżynieria Maszyn 18/2001, XI International Conference on Machinery Recycling, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 23-24 maj 2001, str. 329-337

[153]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Wpływ stężenia i natężenia przepływu masy makulaturowej podczas mielenia na jakość papieru. Inżynieria Maszyn 18/2001, XI International Conference on Machinery Recycling. ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 23-24 maj 2001, str. 115-122

[154]    Mroziński A.: Wpływ wybranych parametrów technologicznych procesu mielenia na pobór mocy przez młyn tarczowy i jakość papieru. 22 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 14-15 maj 2001, str. 197-207

[155]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Beating of waste paper stock at different slot size between refiner discs. International Conference on Practical Aspects of Particle Technology, HUN-Pra-PARTEC 2001, Budapest, Hungary, 21-24 August 2001, str. 385-389

[156]    Mroziński A., Kikiewicz Z., Flizikowski J.: Problemy recyklingu włókien makulaturowych. I-sza Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy Recyklingu, Rogów, 27-28 listopada 2001, str. 63-70

[157]    Mroziński A., Kikiewicz Z.: Moc zużywana na mielenie właściwe podczas obróbki masy makulaturowej w młynie tarczowym. V Seminarium naukowe nt.: Postępy w Sterowaniu i Konstrukcji, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz 19-20.10.2001, str. 35-36

[158]    Mroziński A.: Современные упаковки в пищевой промышленности. Тexнолoгии Переpaбmки и Упаковки, No 6, Vol. 13, Białoruś, 2001, str. 30-31

        Publikacje w roku 2000:

[159]    Kikiewicz. Z., Mroziński A.: Współczesne opakowania papierowe w przemyśle spożywczym. V Konferencja Naukowo-Techniczna, Żywienie Człowieka ICF-HI`2000, Bydgoszcz, 4-5 luty 2000, str. 201-207

[160]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Badanie wpływu wielkości szczeliny międzynożowej w młynie tarczowym podczas mielenia na właściwości papieru. Inżynieria Maszyn 17/2000, X International Conference on Machinery Recycling, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 23 maj 2000, str. 241-250

[161]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Współczesne konstrukcje hydrocyklonów do mas makulaturowych. IV Seminarium naukowe nt.: Postępy w Sterowaniu i Konstrukcji, ATR Bydgoszcz, 13-14.10.2000, str. 29-30

[162]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Nowoczesne systemy technologiczne do oczyszczania masy makulaturowej. Inżynieria Maszyn 17/2000, X International Conference on Machinery Recycling, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 23 maj 2000, str. 251-262

[163]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Investigation of disc refiner ST300S to processing of paper stock. 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA `00, Prague, Czech Republic, 27-31 August 2000, str. 173

[164]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Wpływ procesu mielenia masy makulaturowej w młynie tarczowym ST300S na właściwości wytrzymałościowe papieru w układzie recyrkulacji. Zeszyty Naukowe ATR nr 231, Mechanika 49-2000. Bydgoszcz 2000, str. 61-74

 

      Publikacje w roku 1999:

[165]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Wpływ procesu mielenia masy makulaturowej w młynie tarczowym na właściwości papierotwórcze w układzie recyrkulacji. Inżynieria Maszyn 16/1999, IX International Conference on Machinery Recycling, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 26 maj 1999, str. 237-249

 

      Publikacje w roku 1998:

[166]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Próba optymalizacji cyklu życia masy papierniczo-makulaturowej. Inżynieria Maszyn 15/1998, VIII International Conference on Machinery Recycling, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 24 kwiecień 1998, str. 151-162

[167]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Model recyklingu opakowań po napojach. Inżynieria Maszyn 15/1998, VIII International Conference on Machinery Recycling, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 24 kwiecień 1998, str. 163-170

[168]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Waste paper recycling today and tomorrow with sustainable development. 13th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA `98. Prague, Czech Republic, 23-28 August 1998, str. 991

[169]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Model recyklingu opakowań po napojach. Ekologia i technika. Nr 2, Vol. VI. Bydgoszcz 1998, str. 40-43

 

       Publikacje w roku 1997:

[170]    Kikiewicz Z., Mroziński A.: Estymacja mocy zużywanej na rafinację w młynach tarczowych. Inżynieria Maszyn 14/1997, VII International Conference on Machinery Recycling, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, 12 kwiecień 1997, str. 254-267