Koło naukowe TOPgran www.topgran.utp.edu.pl działa na Wydziale Mechanicznym od 2005 roku. W Kole mogą działać studenci ze wszystkich roczników studiów. Szczegółowo zakres działalności opisano w REGULAMINIE Koła. Działalność Koła wspomagana jest środkami uzyskanymi od władz dziekańskich jak i rektorskich. Umożliwia to realizację własnych inwestycji jak i organizację działań określonych w głównych CELACH Koła.

Studenci działający w Kole Naukowym mogą korzystać z dostępu do stanowisk badawczych jednostek Wydziału Inżynierii Mechanicznej, a szczególnie Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska, który jest siedzibą Koła (pok. 208, bud. 3.2 - Fordon).

Celem Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności jego członków-studentów w zakresie:

 

- BADAŃ

- BUDOWY 

- EKSPLOATACJI  MASZYN I INSTALACJI

do:

-          rozdrabniania,

-          granulowania,

-          aglomerowania,

-          konwersji odnawialnych zasobów energii.

 

Zakres zainteresowań Koła dotyczy maszyn, instalacji i urządzeń peryferyjnych procesów przetwórstwa surowców, tworzyw i biomasy oraz recyklingu materiałów wtórnych. Działania naukowe Koła oscylują wokół materiałów mineralnych, biologicznych, polimerowych oraz włóknistych.