Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Specjalność: maszyny i urządzenia ochrony środowiska

 

Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje:

Zakład Systemów Technicznych

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  im. J i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Adiunkt

 

 

Kierownik Laboratorium Badań Rozdrabniania - Funkcjonuje w ramach projektu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 - OŚ 5 WZMOCNIENIE  KONKURENCYJNOŚCI  PRZEDSIEBIORSTW - Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego sektora badań i rozwoju technologii - REALIZACJA II Etapu REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI - www.rozdrabnianie.utp.edu.pl

 

Kierownik Laboratorium Inżynierii OZE - www.labioze.utp.edu.pl

 

Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - www.icoze.utp.edu.pl

 

 

Rozprawa doktorska: Badanie poboru mocy przez zespół rozdrabniający makulaturową masę włóknistą w warunkach zmiennej szczeliny roboczej młyna tarczowego.

 

Dr inż. Adam Mroziński w 1997 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy - obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: technologia maszyn, profil dyplomowania: projektowanie procesów technologicznych). W 2005 roku obronił pracę doktorską w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska oraz Dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy.

 

Problematyka badań Dr inż. Adama Mrozińskiego dotyczy zagadnień energochłonności wybranych procesów przemysłowych. Aspekty energochłonności są szerzej ujmowane w aspekcie zagadnień wdrażania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów. Zainteresowania naukowe dotyczą także zagadnień recyrkulacji (w tym recyklingu energetycznego) materiałów wtórnych (papierniczych, tworzywowych i biomasy) w tym: systemów ich zbierania, przetwarzania oraz powtórnego wykorzystywania. Wszystkie te aspekty mają przełożenie na realizowanych projektach badawczych i działalności organizacyjnej oraz dydaktycznej.